Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-04-01 15:59:38 przez system

Kto winien w sprawie łącznika – rezolucja Rady Gminy

Jeszcze nie przebrzmiały echa wystąpień podczas marcowej (27 III) sesji Rady Miasta, podczas której miażdżącej krytyce poddano zachowanie się samorządu gminy Bochnia w sprawie łącznika autostradowego, a już mamy kolejna odsłonę w tym zwarciu.

Tym razem, na wczorajszej (31 marca) sesji wypowiedziała się Rada Gminy Bochnia, głosując nad rezolucją skierowaną do radnych miejskich i powiatowych:

„Rada Gminy Bochnia zwraca się do Radnych Rady Miejskiej w Bochni oraz Rady Powiatu Bocheńskiego z apelem o zaprzestanie kłamliwej propagandy, jakoby niezrealizowanie do tej pory przez samorząd Miasta i Powiatu Bocheńskiego łącznika autostradowego spowodowane było przez wójta i samorząd Gminy Bochnia.

Opinię taką upubliczniają szczególnie osoby odpowiedzialne za nieprzygotowanie tej inwestycji, które ponownie zamierzają ubiegać się o funkcje samorządowe. Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że od 7 lat władze miasta i powiatu forsują wersję łącznika, która w całości znajduje się na obszarze administracyjnym miasta Bochni, a więc brak tak potrzebnej dla regionu inwestycji obciąża wyłącznie burmistrza i starostę oraz nadzorujące ich gremia.

Jednocześnie mieszkańcy regionu powinni wiedzieć, że w opracowaniach inżynierskich przedkładanych przez nich w związku z tą inwestycją, jednym z trzech równorzędnych wariantów jest nadal łącznik w Gorzkowie, na granicy miasta i gminy. W związku z powyższym samorząd gminy, jako strona postępowania zamierza brać udział w postępowaniu administracyjnym i wyrażać logiczne argumenty przemawiające za tą wersją.

Apelujemy, aby rozliczyć osoby odpowiedzialne we władzach samorządowych miasta i powiatu za 7-letni marazm, a także wyjaśnić kulisy podjęcia decyzji o zaniechaniu realizacji planowanej od 30 lat trasy łącznika, który stanowić miał wspólną drogę do autostrady dla mieszkańców Miasta Bochni, Gminy Rzezawa i Gminy Bochnia, umożliwiającą także komunikację z gminnych terenów przemysłowych w Gorzkowie, Krzeczowie i Bochni.

Partykularne interesy osób pełniących funkcje kierownicze w Waszych samorządach nie mogą decydować o dalszym forsowaniu kosztownych, więc nierealnych inwestycji komunikacyjnych.

Przewodniczący Rady
Zofia Pukal”
Ciekawie wyglądało procedowanie tej rezolucji. Otóż na początku sesji zmianę porządku obrad i wprowadzenie do nich sprawy łącznika autostradowego zgłosił wójt Jerzy Lysy. Tymczasem rezolucja występuje jako inicjatywa Rady i jest sygnowana przez przewodniczącą, Zofię Pukal. Nad wystosowaniem pisma głosowało 14 obecnych radnych, wszyscy opowiedzieli się za.