Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-02-23 10:28:35 przez system

„Kulinarna podróż do Saksonii” – zakończona

11 lutego wicestarosta bocheński Józef Mroczek wręczył 50-osobowej grupie uczniów z Zespołu Szkół nr 3 w Bochni dokument Europass Mobilność - zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w okresie kształcenia w innym kraju europejskim, oraz dokument ECVET - zwiększający przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich.

Spotkanie było uroczystością podsumowującą i upowszechniającą rezultaty projektu „Kulinarna podróż do Saksonii”, który szkoła realizowała w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt Zespołu Szkół nr 3, popularnie zwanego „Ekonomikiem”, dotyczył głównie realizacji trzytygodniowych staży zawodowych w restauracjach i hotelach w Niemczech. Staże dla tak licznej grupy uczniów były możliwe dzięki otrzymaniu olbrzymiej dotacji na sfinansowanie całego projektu, a było to 106 346 euro. Kwota wydatkowana została m.in. na: trzytygodniowe praktyki, wyżywienie, noclegi, bilety na transport lokalny, kieszonkowe dla uczniów, wycieczki do Berlina i Drezna i Lipska oraz na 65 godzinny kurs języka niemieckiego dla uczestników. Staże odbyły się w dwóch terminach: 05.05.2014 r. - 23.05.2014 r. i 10.11.2014 r. - 28.11.2014 r.

W projekcie wzięli udział uczniowie kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz oraz technik hotelarstwa. Głównym celem stażu, poza uczestnictwem w normalnej pracy zakładów gastronomicznych, było podniesienie swoich kompetencji w dziedzinie obsługi konsumenta w restauracjach i hotelach, nauka języka obcego zawodowego a także wyszukanie najbardziej znanych potraw regionalnych Saksonii, obliczenie ich wartości energetycznej, a następnie przestawienie swoich receptur społeczności lokalnej.

- Celem równie ważnym, o ile nie najważniejszym niż wyjazd uczniów na taki staż, jest możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, poza doświadczeniem jakie każdy uczeń zdobywa w czasie swoich praktyk zawodowych w kraju i warsztatach szkolnych, co stanowić będzie ważną kartę przetargową w konkurencji na trudnym rynku pracy.
Zasadniczym elementem strategii szkoły jest internacjonalizacja procesu kształcenia praktycznego naszych uczniów. Cel ten chcemy osiągnąć m.in. poprzez: stworzenie dla jak największej ilości uczniów możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego i podniesienia kompetencji językowych podczas praktyk zagranicznych, oraz dokształcanie kadry nauczycielskiej poprzez takie same zagraniczne staże, polegające głównie na wymianie doświadczeń zawodowych. Takie możliwości daje nam program Leonardo da Vinci a od 2014 roku Erasmus+. Szkoła z funduszy europejskich – dotychczas głównie z programu Leonardo da Vinci – korzysta od prawie10 lat a środki na realizację swoich celów, które zdobyła przekroczyły kwotę 1mln. 200 tyś złotych. Była to przede wszystkim realizacja własnych projektów mobilności: w latach 2009 – 2010 projekt „ Dekoracje godne Nobla”, lata 2011-2013 projekt „Hotel, restauracja, sklep – bez barier” i lata 2013-2014 projekt „Kulinarna podróż do Saksonii”. Lata 2006-2008 to realizacja programu we współpracy z CKP w Słupsku. Przez ten okres 150 uczniów odbyło zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech, Czechach i na Słowacji oraz 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych odbyło dwutygodniowe staże zawodowe we Włoszech, Czechach, Słowacji i na Łotwie – podsumowuje Piotr Czekaj, szkolny koordynator projektu.

Dokumenty Europass Mobilność, ECVET oraz inne potwierdzające odbycie stażu za granicą w projekcie „Kulinarna podróż do Saksonii” otrzymali: Karolina Aksamit, Dawid Babicz, Patrycja Bajda, Gabriela Biłos, Paulina Bogucka, Dawid Brzęk, Elżbieta Czesak, Natalia Czubek, Małgorzata Drąg, Damian Garus, Beata Gawłowicz, Anna Glapińska, Agata Golonka, Katarzyna Goryczko, Justyna Gut, Łucja Hytroś, Wioletta Janus, Justyna Joniec, Sylwia Kargól, Paulina Konieczna, Sabina Koprowska, Sylwia Korba, Patrycja Kożuch, Jakub Kumorek, Kinga Lalik, Mateusz Marszałek, Agnieszka Michałek, Gabriela Mochel, Sylwia Motak, Bartłomiej Nakielny, Izabela Nowak, Jolanta Owsianka, Karolina Paduch, Agata Piwowarska, Marta Płachta, Jakub Pławecki, Barbara Policht, Anna Rejduch, Kamil Sędzik, Wioletta Stach, Grzegorz Stawicki, Karolina Tabor, Angelika Tracz, Agata Wąsik, Adrian Więcek, Patrycja Wilgocka, Karolina Włodarczyk oraz Tomasz Wójcik.