Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-02-13 04:30:59 przez system

Lekcja historii, lekcja patriotyzmu

W piątek 13 lutego, w przeddzień 67. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz bocheński oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zorganizowały wspomnieniową uroczystość.

Bardzo owocna okazała się przy jej organizacji pomoc krakowskiego Muzeum Armii Krajowej, które dostarczyło bezcennych eksponatów (broń, umundurowanie i wyposażenie żołnierskie), dotyczących nie tylko AK i szerzej II wojny światowej, ale także zmagań żołnierzy polskich na frontach I wojny, a także dokumenty i pamiątki z czasów nam bliższych — okresu stanu wojennego i działalności "Solidarności".
Na uroczystość złożyło się przemówienie prezesa ŚZŻAK O/Bochnia, Zbigniewa Siudaka, który przedstawił część faktograficzną, dotyczącą polskiej konspiracji zbrojnej w czasie okupacji, wystąpienie przedstawiciela Muzeum AK, p. Roberta Springwalda, który bardzo żywo zachęcał do kultywowania pamięci o przeszłych czasach oraz wystąpienie dr. hab. Teofila Wojciechowskiego (IPN), który na koniec przekazał szkole materiały da nauki historii najnowszej. Część artystyczna to występ słowno-muzyczny uczniów "dwójki", którzy zaprezentowali bardziej i mniej znane utwory z okresu okupacji niemieckiej.

Uroczystość miała wyjątkowo liczną publiczność. Oprócz przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Kuratorium Oświaty na sali byli obecni uczniowie ze wszystkich bocheńskich szkół podstawowych, a także uczniowie i dyrekcja ze szkoły w Okulicach, noszącej imię gen. Okulickiego oraz młodzież ze szkoły im. Lotników Polskich z Nieszkowic Wielkich. Gościem specjalnym uroczystości był p. Włodzimierz Brodecki z Krakowa, który przybył na nią w mundurze ułana — z szablą przy boku i ostrogami! Wystawę już wczoraj odwiedzała młodzież gimnazjalna i według obliczeń. p. Zbigniewa Solaka — dyrektora PSP 2 i głównego organizatora uroczystości — w ciągu dwóch dni zobaczyło ją około 1000 osób! Ekspozycja zostanie następnie przeniesiona do szybu "Sutoris" Kopalni Soli, gdzie będzie dostępna dla zwiedzających.