Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-06-15 02:05:56 przez system

Lepiej w weekend zostawić auto w garażu

Otrzymaliśmy od organizatorów tegorocznych Dni Bochni informację o utrudnieniach w ruchu, związanych z przeprowadzeniem święta miasta na Rynku. Ograniczenia są dłuższe i mają szerszy zasięg od ubiegłorocznych.

Zmiana organizacji ruchu

Zamknięcie dróg dla ruchu drogowego nastąpi w sobotę 20 czerwca o godz. 7:00. Przywrócenie organizacji ruchu do stanu poprzedniego nastąpi w niedzielę 21 czerwca o godz. 24 Zalecane korzystanie jest z objazdów według niżej wskazanych tras:

Mapka zamkniętych dla ruchu ulic i zalecanych objazdówKierunek: Kraków — Bochnia — Zielona i Zielona — Bochnia — Kraków.

Ulica Matejki - Objazd rozpoczyna się tą ulicą. Zakaz zatrzymywania obowiązuje na całej ulicy.

Ulica Świętokrzyska - Koniec ul. Matejki, za skrzyżowaniem z ul. Krakowską, daje początek ul. Świętokrzyskiej.

Ulica Oracka - Koniec ul. Świętokrzyskiej daje początek ul. Orackiej. Zakaz zatrzymywania obowiązuje na całej ulicy.

Ulica Konstytucji 3 Maja - Od skrzyżowania z ulicą Oracką

Kierunek: Kraków — Bochnia — Tarnów

Kierunek Kraków — Tarnów - Objazd jak dla jadących w kierunku na Zieloną czyli ulicami Matejki, Świętokrzyską, Oracką i Konstytucji 3 Maja, natomiast dalej ulicą Poniatowskiego, do skrzyżowania z ulicą Trudną. Na ulicy Trudnej koniec objazdu.

Kierunek Tarnów — Kraków

Objazd z ulicy Trudnej w ulicę Kraszewskiego dalej ulicą Regis do ulicy Orackiej.

Ulica Kraszewskiego - Na ulicę Kraszewskiego dostajemy się skręcając w prawo z ulicy Trudnej. Na całej ulicy obowiązuje zakaz zatrzymywania.

Ulica Regis - Na ulicę Regis dostajemy się skręcając w prawo z ulicy Kraszewskiego.

Przebieg trasy Małopolskiego Wyścigu Górskiego w Bochni Dodatkowo w sobotę 20 czerwca w godzinach od około 15:00 do 16:00 przewidywane są kolejne utrudnienia w ruchu, spowodowane zmianą organizacji ruchu w celu przepuszczenia kolarzy i aut technicznych uczestniczących w 47. Małopolskim Wyścigu Górskim. Trasa pętli kolarskich przebiegać będzie następująco: wjazd od strony Nowego Wiśnicza ul. Wiśnicką do
sygnalizacji świetlnej, następnie w prawo w kierunku ul. Kazimierza Wielkiego do Rynku, za Rynkiem w prawo w ul. Kiernika, następnie ul. Sądecką, ul. Kurów, przez wiadukt, do ul.Witosa, następnie znów na drogę z Wiśnicza. Kolarze trasę tę pokonają dwukrotnie, po czym przetną linię mety na bocheńskim Rynku. Całość działań koordynowana będzie przez służby mundurowe.

Parkingi

Na czas trwania Dni Bochni z listy parkingów trzeba będzie skreślić: cały Rynek (objęty strefą zakazu poruszania się pojazdów samochodowych), ul. Dominikańską, Wolnicę oraz parking przy ul. Floris.