Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-04 16:59:04 przez system

Lipnica: pierwsze wykopy pod przedszkole i szkołę

<html />

W gminie jeszcze całkowicie nie zakończono realizacji inwestycji (oczyszczalni ścieków)w Lipnicy Dolnej, a już w środę 3 października zostały symbolicznie wbite łopaty otwierające proces budowy przedszkola oraz gimnazjum wraz z przewiązką.

Inauguracji prac na terenie budowy dokonały dyrektorki Zespołu Szkół oraz przedszkola w Lipnicy Murowanej, które pierwsze dokonały wykopów w miejscu, gdzie powstanie nowa szkoła i przedszkole. Grupa uczniów Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej brawami nagrodziła Tomasza Gromalę – wójta gminy Lipnica Murowana i Józefa Radziętę – przewodniczącego Rady Gminy za zaczerpnięcie ziemi pod fundamenty obiektu, którego termin oddania do użytku wyznaczono na 31 marca 2014 r.

W symbolicznej uroczystości brali także udział: właściciel firmy Budkomplex wraz z kierownikiem budowy, przedstawiciel firmy Invest Solid, która będzie nadzorować prace oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Murowana Adam Heród i przedstawiciele urzędu gminy, w obecności których wójt przekazał plac pod budowę.

Wartość zadania brutto to 2 999 229 zł, z czego 70% pokryte zostanie z pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.