Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-18 11:55:08 przez system

Lipnica po powodzi: kolejne drogi naprawione

Zakończono remont kolejnych dróg gminnych na terenie przysiółku Pszczółki, Kucek - Wyręby w Rajbrocie, Na Jazie w Lipnicy Murowanej, Nowym Świecie w Lipnicy Dolnej.

W trakcie działań uzupełniono podbudowę z żużla wielkopiecowgo, a następnie położono nakładkę asfaltową. Prace prowadzono na odcinku 1 203 mb drogi. Całkowity koszt robót 205 075,75 zł.

Przypomnijmy, że działania te prowadzone są w ramach otrzymanej promesy środków finansowych w wysokości 150 tysięcy złotych na dofinansowanie zadań związanych z odbudową zniszczonej infrastruktury dróg na terenie naszej gminy Lipnica. Przyznane środki finansowe pochodzą z budżetu państwa i są przyznawane w ramach programu usuwania klęsk żywiołowych.