Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-09-15 17:05:25 przez system

Lipnica rozbuduje kanalizację

Za niedługo ruszy rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Lipnica Murowana obejmująca miejscowości Lipnica Dolna i Lipnica Górna. Inwestycja obejmie rozbudowę sieci kanalizacyjnej w części Lipnicy Dolnej i Górnej oraz modernizację przepompowni w Lipnicy Murowanej. W ramach tych prac wykonana zostanie zbiorcza sieć kanalizacyjna o długości ok. 14 kilometrów.

Wartość tych prac zamknie się kwotą 8,5 miliona złotych. Niemniej jednak Lipnica skorzysta z pomocy Zarządu Województwa Małopolskiego, który przyznał gminie Lipnica Murowana na to zadanie dotację w wysokości około 5,5 miliona złotych.

Dzięki pozyskanym dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i decyzji Zarządu Województwa, gminie uda się wypełnić zobowiązania jakie nałożone są na gminy dyrektywami unijnymi. Będzie to kolejna bardzo ważna inwestycja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, która uzupełnia się z rozpoczętą inwestycją rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lipnicy Dolnej, na którą gmina pozyskała ponad 1,7 miliona złotych.

Przygotowanie procedury przetargowej rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Przewidywany termin zakończenia projektu to 31.05.2021 roku.