Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-06-05 07:54:07 przez system

Lipnica wzbogaci się o przedszkole i gimnazjum

4 czerwca członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys i wójt Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala dokonali uroczystego podpisania umowy o dofinansowanie zadania budowy przedszkola i gimnazjum w Lipnicy Murowanej.

To bardzo ważne dla lipnickiego samorządu wydarzenie sfinalizowało ponad półroczną pracę nad aktualizacją wniosku, rozpoczętą tuż po podjęciu przez Zarząd Województwa 27 września 2011 roku uchwały, dzięki której gmina otrzyma na to zadanie ok. 2 mln 800 tysięcy złotych dotacji. Wartość całego zadania przekracza kwotę 4 milionów złotych. Dofinansowanie projektu uzyskano z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Dzięki wprowadzonym zmianom w projekcie oraz we wniosku aplikacyjnym, które w pełni zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa, uda nam się rozwiązać dwa poważne problemy. Do końca 2013 roku w obecnym budynku przedszkola, Sanepid warunkowo do użytku dopuścił kuchnie i stołówkę. Jeszcze w poprzedniej kadencji zamknięty został budynek gimnazjum a warunki w jakich obecnie uczy się lipnicka młodzież oraz dzieci przedszkolne, daleko odbiegają od obowiązujących standardów.
Jestem przekonany, że dzisiejsze wydarzenie poprawi nastroje dzieci i ich rodziców, a za ok. 2 lata pozwoli na naukę i zabawę w nowoczesnych oraz komfortowych warunkach.
Szczególne podziękowania kieruję do Zarządu Województwa za przyznanie dofinansowania oraz akceptację postulowanych przez nas zmian w zakresie rzeczowym i finansowym, co zostało wyrażone w przyjętych uchwałach Zarządu z 1 grudnia 2011 roku oraz 27 kwietnia 2012 roku.
Dziękuję radnym obecnej kadencji, szczególnie tym, którzy nie tracili wiary w możliwość pozyskania dotacji w trudnym momencie, gdy zapadła decyzja o rezygnacji z rozpoczęcia inwestycji. W poprzedniej kadencji starania o uzyskanie dotacji zakończyły się fiaskiem a inwestycja miała być realizowana w 100% z kredytu, na co gmina nie mogła sobie pozwolić. Cieszymy się wspólnie, że jedno z największych zobowiązań jakie wzięliśmy na swoje barki wchodzi w zaawansowaną fazę realizacji.” - mówi Tomasz Gromala.

Na zakończenie Członek Zarządu Stanisław Sorys, Wójt Gminy oraz Skarbnik odebrali wykonane przez przedszkolaków z najmłodszej grupy rysunki, będące wizją nowego obiektu przedszkola jako pamiątka podpisania umowy.

Uroczystość odbyła się w Domu Ludowym w Lipnicy Dolnej, świadkami tego ważnego wydarzenia byli radni Gminy Lipnica Murowana, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy i kierownicy w tym dyrektor Publicznego Przedszkola oraz wicedyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej wraz z dziećmi i przedstawicielami samorządu uczniowskiego, a także przedstawiciele rady rodziców.