Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-07-08 15:24:58 przez system

Lipniccy strażacy piąci w województwie

W tegorocznej edycji konkursu na "Najlepszą OSP Województwa Małopolskiego", organizowanym przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Krakowie pod patronatem marszałka województwa małopolskiego, OSP Lipnica Dolna zakwalifikowana została do ścisłego finału.

Po analizie nadesłanych wniosków komisja konkursowa ostatecznie zadecydowała o kolejności miejsc i tak pierwsze miejsce zajęła jednostka z Kęt, na pozostałych miejscach znalazły się ochotnicze straże z Olszowic, Kościeliska, Laskowej i Lipnicy Dolnej.

Konkurs zgodnie z regulaminem podzielony był na II etapy. W I etapie powiatowa komisja konkursowa wybrała jedną jednostkę, reprezentującą powiat.

Lipnica Dolna z liczbą punktów 109 zajęła I miejsce w powiecie bocheńskim i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, w którym znalazło się 14 jednostek, z tego 5 weszło do finałowej rozgrywki.

W czasie konkursu komisje konkursowe oceniały wniosek złożony przez wójta gminy, biorąc pod uwagę przede wszystkim:
•osiągnięcia inwestycyjne w zakresie przygotowania OSP do pełnienia służby i wykonywania zadań zgodnie ze statutem OSP;
•współpracę z mieszkańcami, sołectwem oraz samorządem gminnym,
•zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury strażackiej i popularyzacji służby w OSP,
•aktywność OSP podczas imprez gminnych, regionalnych i innych,
•promocję terenu, na którym działa OSP.

Należy podkreślić fakt, że po raz pierwszy w historii tego konkursu jednostka OSP z terenu powiatu bocheńskiego została zakwalifikowana do finału na szczeblu wojewódzkim.