Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-09 16:34:49 przez system

Listy Kongresu Nowej Prawicy zarejestrowane

Lokalne władze Kongresu Nowej Prawicy w Bochni poinformowały, że zostały zarejestrowane listy kandydatów KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke do Rad Powiatu bocheńskiego, Miasta Bochnia oraz okolicznych Rad Gmin. Wkrótce również zostaną przedstawieni kandydaci na Burmistrza Bochni i Wójta Gminy Bochnia.

To co jest ciekawe w rejestracji tego komitetu to fakt pierwszej rejestracji kandydatów KNP do wyborów samorządowych w Bochni. Ostatnie rosnące poparcie dla partii i ludzi związanych z wolnym rynkiem oraz wartościami konserwatywnymi jest coraz bardziej wyraziste, co przekłada się na coraz bardziej dynamiczną aktywność tych środowisk w drodze do przejęcia władzy i naprawienia państwa, a szczególnie poprawienia działalności na szczeblu lokalnym, samorządowym.

Co powiedzieli na początku kampanii członkowie lokalnych struktur KNP?

Idziemy po zwycięstwo. Bochnia potrzebuje świeżej krwi, nowych ludzi z zapałem do pracy, nieuwikłanych w wojnę bocheńsko-bocheńską, którzy rzetelnie będą sprawowali funkcje publiczne na rzecz wszystkich mieszkańców Powiatu – powiedział na briefingu prasowym Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Maciej Stańczyk

Chcemy poprawić wynik z wyborów do Parlamentu Europejskiego, gdzie na Bocheńszczyźnie zdobyliśmy ponad 10 procentowe poparcie. Będziemy mieć radnych w każdym okręgu, co przełoży się na jakość zarządzania w naszym regionie. Władza ma służyć mieszkańcom, a nie politykom. Uważamy za niedopuszczalne by konflikty na linii Wójt – Starosta odbijały się na życiu mieszkańców, że nie ma chodnika, nie ma drogi, nie ma łącznika etc etc. Mówimy dość prywatnym folwarkom. Gwarantujemy nową jakość i uczciwość wobec mieszkańców, wszystkich mieszkańców. - Zadeklarował szef struktur bocheńskiej Nowej Prawicy, a zarazem lider listy w okręgu 1 w Bochni Radosław Macoń

Na listach znajdują się zarówno młodzi ludzie jak również dojrzali, przedsiębiorcy, samorządowcy. Blisko 50% startujących to panie.

Poniżej przedstawiamy liderów list do Rady Powiatu bocheńskiego:

Okręg I – Radosław Macoń, przedsiębiorca, Prezes Oddziału Kongresu Nowej Prawicy w Bochni

Okręg II – Bogdan Szumański, wicedyrektor Szpitala Powiatowego im. Bł. Marty Wieckiej

Okręg III – Wiesław Rachwał, pracownik Blachstalu.

Okręg IV – Joanna Porębska, uczennica, członkini Sekcji Młodzieżowej Kongresu Nowej Prawicy

Okręg V - Aneta Bańda-Macoń – Geodeta Powiatowy

W najbliższych dniach dostaną wysłane zaproszenia na otwarcie biura Nowej Prawicy, oraz na szczegółową konferencję przedstawiającą wszystkich kandydatów jak również program.

Kongres Nowej Prawicy w Powiecie bocheńskim wraz sekcją młodzieżową liczy blisko sto osób.