Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-11-05 12:58:19 przez system

LO z nowym dachem

Zakończył się, trwający prawie trzy miesiące, remont dachu I Liceum Ogólnokształcącego. Koszt remontu to prawie 270 tysięcy złotych. Oprócz powierzchni dachowej w ?Ogólniaku? zostały wymienione rynny oraz kominy.

Dach był w bardzo złym stanie technicznym i stwarzał zagrożenie zarówno dla uczęszczających do szkoły uczniów jak i osób tam mieszkających lub przechodzących obok szkoły. Duże zagrożenie stwarzały też nieszczelne rynny. Doprowadziły już do uszkodzenia gzymsów, które bez dodatkowych zabezpieczeń mogły grozić oderwaniem. Zgodnie z zaleceniem konserwatora, rynny na dachu zostały wymienione na miedziane.
"Wykonano też prace związane z likwidacją zapadających się zbiorników na wodę na terenie parkingu oraz wyburzono stary duży komin. W rezultacie zwiększyła się ilość miejsc parkingowych przy największej w powiecie hali sportowej oraz bezpieczeństwo parkujących w tym miejscu pojazdów"- uzupełnia wicestarosta Tomasz Całka.

Inwestycja została wykonana ze środków pochodzących z budżetu Powiatu.