Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-05-27 08:52:37 przez system

Los ZS w Dąbrowicy i Łapanowie przesądzony

Podczas wtorkowej (24 maja), XVII sesji Rady Rowiatu ostatecznie zadecydowano o losach dwóch bocheńskich szkół średnich: Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy oraz Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie. Wejdą one w skład nowej formacji pn. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W lutym tego roku Rada Powiatu podjęła uchwałę intencyjną w tej sprawie.

Głosowanie poprzedziła ożywiona, ponad godzinna dyskusja. Przy czym odnosiło się wrażenie, że wielu radnych myli problem powstania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) z udziałem Powiatu w Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ), będącego częścią unijnego programu mającego wspomagać i koordynować szkolnictwo zawodowe w regionie. Zwrócił na to uwagę dyrektor ZS w Łapanowie, Wojciech Smoter.

W projekcie uchwały dotyczącej przedmiotowej sprawy czytamy, że obydwie szkoły, dąbrowicka i łapanowska mają wraz ze swoją kadrą, uczniami i majątkiem rzeczowym wejść w skład nowego bytu oświatowego jakim od 1 września stanie się CKZiU w Łapanowie. Młodzież będzie miała zapewnioną kontynuację nauki w wybranych kierunkach. W ramach Centrum będą działały: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 2 Technika (o specjalnościach „odziedziczonych” po dotychczasowych szkołach), 2 Szkoły Zawodowe oraz Szkoła Policealna.

Opinia Związków Zawodowych i Kuratorium Oświaty, brak bursy dla uczniów zamiejscowych w Łapanowie (jej pomieszczenia są dopiero w stanie surowym), kierunki kształcenia w nowej szkole – to tylko niektóre z najważniejszych pytań dotyczących ściśle CKZiU. Radny Bukowiec przedstawił też propozycję aby powołać łapanowskie Centrum bez likwidacji obydwu szkół.

Ta ostatnia propozycja nie ma szans na realizację, gdyż Centrum z założenia bazuje na uczniach obydwu rozwiązywanych szkół.
Jeśli chodzi o bursę, to jej istnienie zależeć będzie od woli samych kandydatów do szkoły średniej. W każdym razie przepisy zobowiązują dyrektora szkoły do zapewnienia miejsc w internacie uczniom, którzy tego chcą.
Co do opinii ZZ, to spośród 5 działających w naszym powiecie tylko jeden wydal opinię negatywną.
Natomiast brak sprzeciwu Kuratorium Oświaty w sprawie należy odczytać jako zgodę.
Takich, w największym skrócie, wyjaśnień udzieliła dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie, pani Bernadeta Wąsik.

Nie wszystkich radnych to przekonało. Ostatecznie rozwiązanie ZS w Dąbrowicy i ZS w Łapanowie i powołanie w ich miejsce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przegłosowano stosunkiem głosów: 10 za, 4 przeciw i 5 wstrzymujących się.

W rozmowie z Czasem dyrektorzy obydwu rozwiązywanych szkół: Marcin Budzyn i Wojciech Smoter nie kryli zaniepokojenia tym co będzie się działo od 1 września tego roku. Ale, jak dodali, nie było innego wyjścia. Nie tylko z powodu małego naboru do szkół w obecnym kształcie, ale też z powodów czysto technicznych. Budynek szkoły w Dąbrowicy wymaga natychmiastowego remontu. Tymczasem należy on do osoby prywatnej, która po latach odzyskała swój majątek. Starostwo Powiatowe żadną miarą nie może inwestować w remont nie swojej własności.

eb