Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-01-28 06:54:35 przez system

Małopolska ma nowego kuratora oświaty!

Aleksander Palczewski wygrał, ogłoszony przez wojewodę konkurs na stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty. W tajnym głosowaniu Aleksander Palczewski uzyskał większość głosów. Komisji przedstawił swoją koncepcję realizacji zadań nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i działania Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Kandydat na stanowisko kuratora oświaty zostanie przedstawiony Katarzynie Hall, minister edukacji narodowej. Po uzyskaniu jej zgody Stanisław Kracik, wojewoda małopolski powoła Aleksandra Palczewskiego na stanowisko kuratora.

Aleksander Palczewski ma 52 lata. Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku historia oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był m.in.: dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 w Krakowie oraz dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Krakowie. Od roku 2005 zajmuje stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie.

Na konkurs nadesłano 12 ofert. Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 11 stycznia, komisja konkursowa oceniła je pod względem formalnym. 8 było prawidłowych, trzy nie spełniły wymogów formalnych, natomiast jedna, zdaniem komisji, wymagała dodatkowej opinii prawnej. Dziś komisja uznała, że oferta ta również nie spełnia wymogów formalnych. O objęcie stanowiska kuratora starali się: Agata Król-Mirek, Tomasz Malicki, Leszek Morąg, Grzegorz Pacut Aleksander Palczewski, Ewa Piaseczna-Donhoeffner, Grażyna Strączek oraz Andrzej Wirtel. W komisji zasiadali: Małgorzata Bywanis-Jodlińska (dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), Beata Kondel (zastępca dyrektora Biura Wojewody), Artur Słowik (zastępca dyrektora Wydziału Prawnego i nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), Anna Dakowicz-Nawrocka (Ministerstwo Edukacji Narodowej), Anna Chrościcka (MEN), Jacek Krawczyk (MEN), Teresa Starmach i Andrzej Sasuła (Sejmik Województwa Małopolskiego), Witold Sochacki (przedstawiciel Forum Związków Zawodowych), Andrzej Ujejski (przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego), Agata Łyko (przedstawiciel NSZZ Solidarność").

8 grudnia Artur Dzigański odwołany został z funkcji Małopolskiego Kuratora Oświaty na wniosek Stanisława Kracika, Wojewody Małopolskiego. Jego obowiązki powierzone zostały wicekurator Agacie Szucie.