Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-02-01 11:45:05 przez system

Mariusz Zając przedstawicielem wojewody w Radzie Społecznej Szpitala

Podczas wtorkowej (31 stycznia) sesji Rady Powiatu najwięcej czasu poświęcono powołaniu nowego członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Bochni. Stało się to na skutek pisma wicewojewody małopolskiego Józefa Gawrona, który cofnął nominację dla dotychczasowego przedstawiciela wojewody w Radzie, Jana Kuliga. Jednocześnie na jego następcę desygnował radnego Mariusza Zająca.

Przypomnijmy, że Rada Społeczna szpitala ma funkcję opiniotwórczą i doradczą dla dyrektora szpitala. Na czele Rady staje zawsze szef jednostki organizacyjnej szpitala, tak więc dla lecznicy powiatowej jest to starosta, dla miejskiej zaś – burmistrz bądź prezydent lub osoby przez nich wyznaczone.

Swojego przedstawiciela ma również właściwy wojewoda. Resztę członków wybiera się spośród mieszkańców danej społeczności. W powiecie są to najczęściej wójtowie gmin, choć nie jest to wymóg ustawowy.

W piśmie wystosowanym do bocheńskiego starosty wicewojewoda Gawron napisał lakonicznie, że „w związku z odwołaniem Jana Kuliga jako przedstawiciela wojewody w RS, powołuje się na jego miejsce Mariusza Zająca”.

To odwołanie przedstawiciela wojewody z RS przed upływem kadencji wzbudziło wątpliwości kilku radnych, m.in. Jacka Pająka i Krzysztofa Kołodziejczyka. Takie odwołanie jest możliwe jedynie w kilku przypadkach: samodzielnej rezygnacji członka, podjęcia pracy szpitalu, którym opiekuje się dana Rada Społeczna i wreszcie – w razie popełnieniu czynu karalnego.

Radni domagali się odłożenia głosowania nad powołaniem Mariusza Zająca do czasu wyjaśnienia sprawy i podania przyczyn odwołania Jana Kuliga (przypomnijmy, że był on do niedawna wójtem gminy Łapanów). Tym bardziej, że sam starosta Ludwik Węgrzyn wystawił panu Kuligowi piękne świadectwo jako zdyscyplinowanemu i zaangażowanemu członkowi RS naszego szpitala, którą to funkcję pełnił przez wiele lat.

  • Nie traktujmy pana wojewody jak osoby nieomylnej! - zaapelował radny Jacek Pająk.

Większość jednak w Radzie Powiatu podzieliła stanowisko, że wyznaczenie członka RS szpitala z ramienia wojewody to autonomiczna decyzja wojewody właśnie i sprawę powołania dla Mariusza Zająca przegłosowano, choć kilka osób było przeciw.

Wydaje się, że przynajmniej w warstwie językowej wojewoda popełnił jednak błąd. Skoro bowiem wojewoda desygnuje swojego przedstawiciela w RS, a powołuje go Rada Powiatu, to chyba nie powinien w swoim piśmie mówić o odwołaniu, a jedynie o cofnięciu swojej nominacji.

eb