Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-05-04 09:20:36 przez system

Matura: jakie były tematy z jęz. polskiego? Ilu uczniów zdawało?

Wiemy już jakie tematy były na tegorocznej maturze z języka polskiego. Absolwenci liceów mieli do wyboru dwa: "Wolna wola człowieka albo siła, która determinuje jego życie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa", albo analizę wiersza Elisabeth Bishop. Natomiast zdający „starą maturę” uczniowie techników zmagali się z "Dziadami" Adama Mickiewicza bądź z „Zielem na kraterze” Melchiora Wańkowicza.

Ilu uczniów i z jakich szkół na Bocheńszczyźnie podeszło do egzaminu dojrzałości, a ilu poprzestało na świadectwie ukończenia szkoły? Poniżej podajemy zestawienie:

I LO w Bochni
Uprawnionych do matury jest 229 abiturientów, przystąpiło 228, ponieważ 1 abiturientka jest finalistką etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i jest z tego egzaminu zwolniona. Podobnie jest z egzaminem ustnym z tego przedmiotu.

II LO w Bochni
Uprawnionych 77 - przystąpiło 77

ZS nr 1
LO - uprawnionych do egzaminu maturalnego - 136
LO - przystąpiło do egzaminu maturalnego -136

Technikum -uprawnionych do egzaminu maturalnego 127
Technikum - przystąpiło do egzaminu maturalnego -125

ZS nr 2
W technikum uprawnionych do zdawania matury jest 93 osoby.
Przystąpiło 85 osób

ZS nr 3
w Technikum zdaje 95 tegorocznych absolwentów (szkołę ukończyło 108 uczniów).
w LO dla Dorosłych 7 tegorocznych absolwentów (szkołę ukończyło 55 słuchaczy).

Zespół Szkół w Dąbrowicy
Liczba osób które złożyły deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego:
Technikum - 25
LO dla Dorosłych - 6
Przystąpiło:
Technikum - 25
LO dla Dorosłych - 3

Zespół Szkół w Łapanowie
Osoby uprawnione do matury: Przystąpiło:
LO - 27 LO – 25
Technikum - 39 Technikum – 23
Technikum Uzupełniające - 17 Technikum Uzupełniające - 8

LO w Żegocinie
33 zdających

Łącznie:
LO: zdających - 499
jedna osoba, jako finalistka olimpiady z języka polskiego, jest z tego egzaminu zwolniona

LO dla dorosłych: uprawnionych 61, zdających 10

Technikum: uprawnionych 392, zdających 353
Technikum uzupełniające: 17 uprawnionych– 8 zdajacych

Razem zdających: 868

Do egzaminu pisemnego z języka polskiego zasiadło w poniedziałek 4 maja o 9 rano 310 tys. maturzystów z całej Polski. We wszystkich szkołach jest to egzamin na poziomie podstawowym.

Absolwenci liceów będą zdawać maturę na nieco innych zasadach niż do tej pory, a to dlatego, że są oni pierwszym rocznikiem, który uczył się wg nowej podstawy programowej.

Tak jak do tej pory, egzamin z języka polskiego będzie się składał z 2 części: testu i samodzielnej pracy. Na wszystko zdający mają 170 minut. Nowością będzie odejście od prezentacji podczas egzaminu ustnego. Zamiast tego będzie losowanie tematu spośród przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Inną nowością będzie to, że maturzysta będzie musiał przystąpić do dodatkowego egzaminu z wybranego przedmiotu, przy czym będą to egzaminy na poziomie rozszerzonym. Do tej pory młodzi ludzie mogli wybrać zakres wybranego przedmiotu: podstawowy bądź rozszerzony, a 1/3 maturzystów w ubiegłym roku w ogóle zrezygnowała z dodatkowego egzaminu.

Jak do tej pory pisemna matura będzie zdawana obowiązkowo z 3 przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Absolwenci techników, gdzie nauka trwa 4 lata, będą w tym roku jako ostatni rocznik zdawać maturę „po staremu”.
Matury potrwają niemal przez cały miesiąc: pisemne – do 22, a ustne do 29 maja.

O liczbie naszych abiturientów, tematach matur i wszystkich sprawach związanych z egzaminem dojrzałości będziemy informować na bieżąco.