Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-06-11 17:07:28 przez system

Mechanik i Ekonomik mają nowych dyrektorów

<html />

Jak się dowiedzieliśmy w czwartek 11 czerwca odbyły się konkursy na wakujące stanowiska dyrektorów w dwóch bocheńskich szkołach średnich: ZS nr 1 (d. Mechanik) i ZS nr 3 (b. Ekonomik).

Konkursy zostały ogłoszone po tym, jak dyrektor Mechanika Marek Bzdek został wójtem Bochni, a dotychczasowa dyrektor ZS nr 3 Alicja Dąbrowska złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Starostwa, Kuratorium Oświaty, rady pedagogicznej, rady rodziców i nauczycielskich związków zawodowych na stanowisko dyrektora Mechanika rozpatrywała kandydatury dwóch osób – pełniącej obowiązki dyrektora szkoły Teresy Hajduk i nauczyciela z tejże szkoły, Jana Balickiego.

Po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów i rozmowie z obojgiem kandydatów, w której mieli oni możność przedstawienia swojej wizji rozwoju szkoły, stosunkiem głosów 6:3 zwyciężył Jan Balicki.

Nowy dyrektor (formalnie swą funkcję rozpocznie 1 września) ma 58 lat. Jest rodowitym bochnianinem i absolwentem szkoły, którą teraz będzie kierować. Jest także absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Z Mechanikiem jest związany od 1981 r., gdzie rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela, ucząc (do chwili obecnej) przedmiotów zawodowych. Przez 17 lat (w latach 1991-2008) był wicedyrektorem szkoły. Nieprzerwanie od 1998 roku jest radnym Rady Miasta, obecnie pełni funkcję jej przewodniczącego.

Nowym dyrektorem Ekonomika zostanie z kolei Piotr Czekaj, którego kandydatura została jednogłośnie zaopiniowana przez komisję konkursową. Ma 46 lat i mieszka w Bochni. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie.
W szkole, którą również będzie kierować od 1 września, rozpoczął pracę w 1995 r. Od 2004 roku jest jej wicedyrektorem, odpowiedzialnym m.in. za pozyskiwanie środków zewnętrznych. W konkursie na stanowisko dyrektora szkoły nie miał kontrkandydatów.

We wtorek 16 czerwca poznamy kolejnego dyrektora – tym razem Zespołu Szkół w Łapanowie.