Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-31 15:39:22 przez system

"Mechanik" już niedługo wypięknieje

Powiat Bocheński otrzymał 1,2 miliona złotych dofinansowania na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni.

Zakres rzeczowy zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bocheńskiego” obejmie modernizację energetyczną budynku głównego oraz budynku warsztatów. Całkowita wartość prac wyniesie ponad 2 miliony złotych, z czego ponad 800 tysięcy złotych to wkład własny powiatu.

- Modernizacja będzie polegać m.in. na wymianie instalacji c.o,, dociepleniu stropodachu sali gimnastycznej, budynku głównego oraz warsztatów jak również dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej – wyjaśnia starosta Ludwik Węgrzyn

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz poprawy jakości powietrza w mieście Bochnia poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej budynków spowoduje wymierne korzyści natury ekonomicznej i oszczędnościowej, polegające na obniżeniu kosztów ogrzewania oraz redukcji kosztów utrzymania budynków.