Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-09-27 00:41:00 przez system

"Mechanik" ma 50 lat

Społeczność szkolna i władze Powiatu w ostatnich miesiącach miały kilka wyjątkowych okazji do świętowania ważnych rocznic. W czerwcu zeszłego roku swe okrągłe 200 lat obchodziło I Liceum Ogólnokształcące. W marcu tego roku 80 lat wybiło Zespołowi Szkół nr 3 – Ekonomikowi. Miesiąc później swe 50 urodziny świętował Zespół Szkół nr 2 – czyli popularna Budowlanka.

W najbliższy piątek uroczystość otwarcia nowej hali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 połączona będzie z obchodami 50-lecia szkoły. Jaką historię ma popularny wśród młodzieży Mechanik?

Początków istnienia szkoty można się doszukiwać już w końcu XIX wieku w założonej w 1890 roku Szkole Przemysłowej Uzupełniającej. Miała ona jednak tylko charakter teoretyczny, w programie nauczania nie występowały jednak zajęcia praktyczne. Mieściła się w budynku Szkoły Wydziałowej Męskiej (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. A. Mickiewicza). Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku jednym z pierwszych kroków samorządu miejskiego było przystąpienie do organizowania szkolnictwa zawodowego. W latach 30-tych placówka przyjęła nazwę Publiczna Szkoła Dokształcająca. Uczyły się w niej także dziewczęta pracujące w handlu i rzemiośle. II wojna światowa zdezorganizowała szkolnictwo w Bochni ale od 1940 roku działała Publiczna Szkoła Zawodowa. Po okupacji niemieckiej władze miasta już w 1945 roku uruchomiły Szkołę Dokształcającą Zawodową, która od 1947 roku przyjęła nazwę Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej. W końcu lat 40-tych została przeniesiona do budynku przy ul. Krakowskiej. Zorganizowano w niej 4 oddziały metalowe oraz 2 oddziały krawiectwa damskiego. Od roku szkolnego 1949/1950 nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Zasadniczą Szkołę Zawodową Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego, a we wrześniu 1952 roku na Zasadniczą Szkołę Metalowo-Elektryczną. Zwiększyła się liczba oddziałów. W roku szkolnym 1953/1954 przyjęto nazwę Zasadnicza Szkoła Metalowa, która kształciła w zawodach ślusarz maszynowy i ślusarz maszyn rolniczych.

Rozwój nowych gałęzi gospodarki w powiecie i regionie stwarzał zapotrzebowanie na fachowców różnych dziedzin. Szkoła starała się sprostać nowym wymaganiom, liczba uczniów ciągle wzrastała. Istotną barierą stawała się baza lokalowa, która nie pozwalała na przyjmowanie większej liczby chętnych do nauki zawodu.

22 stycznia 1969 roku rozpoczęła się nauka w nowych budynkach Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ul . Windakiewicza. Został oddany do użytku również internat. W roku szkolnym 1969/1970 powstało Technikum Mechaniczne o specjalności przeróbka plastyczna stali. W kolejnych latach powołano 4-letnie Liceum Zawodowe. Szkoła rozrastała się, przybywało uczniów i nauczycieli. W budynku funkcjonowały; technikum mechaniczne, liceum zawodowe, zasadnicza szkoła zawodowa. W maju 1974 roku odbyła się pierwsza w dziejach Mechanika matura. 2 czerwca 1974 roku miało miejsce uroczyste nadanie imienia szkole, która przyjęła nazwę Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica.

Od 1 września 1974 roku placówka przyjęła nazwę Zespół Szkół Mechanicznych im. St. Staszica. Kształciła w wielu zawodach przybywały i zmieniały się specjalności. We wrześniu 1994 roku zostało otwarte Liceum Ogólnokształcące o profilu matematyczno-informatycznym, które cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem młodzieży. W następnym roku szkolnym utworzono Liceum Techniczne o profilu mechanicznym. W budynku warsztatów szkolnych powstały nowe sale lekcje oraz pracownie specjalistyczne. W roku szkolnym 2002/2003 powołano Liceum Profilowane, które kształciło w profilach: elektrotechnicznym, mechatronicznym, zarządzaniu informacją i usługowo-gospodarczym.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu od 1 września 2002 roku szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica.

Obecnie w jego skład wchodzą: technikum, liceum ogólnokształcące, branżowa szkoła I stopnia. Uczniowie biorą udział w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach sportowych osiągając znaczące sukcesy. Dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy matematyczne, w których odnosimy liczne sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Młodzież osiąga wysokie lokaty także w konkursach i olimpiadach technicznych, turniejach wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości. Tradycją stały się spotkania z najlepszymi uczniami i ich rodzicami. Od roku szkolnego 1991/1992 szkoła przyznaje dyplomy Primus Inter Peres dla najlepszych absolwentów. Od wielu lat trwa współpraca z Gymnasium w Buchen w Niemczech. Mając na uwadze potrzeby rynku pracy, szkoła zawiera porozumienia uwzględniające spójność kształcenia zawodowego z potrzebami pracodawców. Ugruntowana wysoka pozycja szkoły w tym zakresie stanowi gwarancję atrakcyjnego zatrudnienia.

Dziś Zespół Szkół Nr 1 w Bochni jest największą szkołą w powiecie. Z klas i pracowni tej placówki korzysta prawie 1300 osób. Kształcenie jest prowadzono w 18 zawodach, dla większości z nich w budynku warsztatów realizowane są zajęcia praktyczne. W rankingu Perspektyw Zespół Szkól Nr 1 w Bochni zajmuje wysokie miejsce w województwie.

Jaka była i jest szkoła przy ul. Windakiewicza można podglądnąć na zdjęciach. I tych wyjętych z archiwum szkolnego i tych z ostatnich lat Dni Otwartych Szkoły.

Dni Otwarte 2016

Dni Otwarte 2017

Dni Otwarte 2018