Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-05-04 21:10:06 przez system

Medal “Dziękujemy za wolność” dla Józefa Mroczka

<br />Wicestarosta uhonorowany za działalność w podziemnej Solidarności <br />

Z okazji 224. rocznicy Konstytucji 3 Maja, Kapituła Medalu „Dziękujemy za Wolność”, na wniosek Stowarzyszenia "Sieć Solidarności" postanowiła uhonorować osoby wywodzące się z ruchu społecznego Solidarność, za zasługi dla wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wręczenie medali odbyło się 3 maja w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

bocheński, który w latach ‘80, działając w strukturach Solidarności, tworzył i wydawał niezależne czasopisma (Kurierek-B, Paragraf) oraz podziemne, krakowskie radio “Solidarność”. W grudniu 1981 roku zorganizował strajk okupacyjny w Kopalni Soli w Bochni, który został następnie spacyfikowany przez oddziały ZOMO. Za swoją działalność był ścigany przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa, przed którą ukrywał się (m.in. na plebanii Parafii św. Mikołaja w Bochni, w Mikluszowicach, Cerekwi, Okulicach, Koziej Woli, Gruszowie i Zagórzanach) aż do grudnia 1984 roku, kiedy to po negocjacjach prowadzonych za pośrednictwem kurii tarnowskiej przez ks. Edwarda Łomnickiego, ujawnił się w Tarnowie w grudniu 1984 r. W “Solidarności” działał do 2002 roku.

Medal jest przyznawany w szczególności osobom, które w okresie od 13 grudnia 1981 do 4 czerwca 1989 roku, działały w strukturach konspiracyjnych NSZZ „Solidarność” pracowniczych lub rolniczych, innych partii i organizacji opozycyjnych, młodzieżowych, studenckich, organizowały niezależną kulturę, edukację, wydawały pisma podziemne, ukrywały się, były poszukiwane listami gończymi za czyny związane z prowadzoną działalnością opozycyjną, były więźniami politycznymi, były internowane, powoływane do specjalnych obozów wojskowych, brały udział w wystąpieniach wolnościowych, były inwigilowane przez organa bezpieczeństwa państwa, były pozbawione możliwości wykonywania zawodu, zostały relegowane z uczelni lub szkoły, były objęte zakazem publikacji przez cenzurę, brały udział we wspieraniu kandydatów do Sejmu i Senatu poza kandydatami tzw. krajowej listy wyborczej albo udzielały ww. osobom i organizacjom wsparcia w takich działaniach.

Medale wręczył przewodniczący Kapituły Medalu „Dziękujemy za Wolność” Edward E. Nowak.