Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-03-29 08:05:14 przez system

Medal, pożegnania i...pieniądze. XXXI Sesja Rady Powiatu.

W błysku dziennikarskich fleszy i w oku telewizyjnych kamer starosta Jacek Pająk odebrał podczas piątkowej Sesji Rady Powiatu brązowy medal za Zasługi Dla Obronności Kraju. Odznaczenie, w imieniu ministra Obrony Narodowej wręczał mu komendant bocheńskiego WKU.

W uzasadnieniu tej nagrody napisano, że starosta przyczynił się do kreowania dobrego wizerunku Sił Zbrojnych oraz życzliwe wspieranie Wojskowej Komendy Uzupełnień na administrowanym terenie.

Jak się okazało nie była to jedyna uroczystość podczas XXXI Sesji. Z honorami pożegnano również odchodzących na emeryturę dyrektorów wydziałów starostwa: Tadeusza Pietrasa i Stanisława Wiśniowskiego. Tadeusz Pietras przez kilka kadencji kierował Wydziałem Edukacji, Sportu i Turystyki, natomiast Stanisław Wiśniowski - Wydziałem Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Obydwaj panowie pożegnali się serdecznie ze współpracownikami i radnymi.

— Nie ważne jest, że coś się kończy — powiedział w swym pożegnalnym wystąpieniu Tadeusz Pietras. — Ważne jest to, że coś się nowego zaczyna.

Po chwilach pełnych wzruszeń przyszedł czas na szarą rzeczywistość, a w niej, m.in. głosowanie nad poprawką do powiatowego budżetu na rok 2009. Jak czytamy w uzasadnianiu, podpisanym przez skarbnika powiatu, Mariana Kumorka "(...) zmiana podyktowana jest otrzymaniem promesy dotacyjnej z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeinaczeniem na wykonanie robót w ramach zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2078 K Kobyle — Lipnica Górna w miejscowości Borówna. Jako wkład własny do realizacji zadania wnioskuje się o przeznaczenie środków z nadwyżki z lat ubiegłych, które wprowadza się do budżetu." Zarząd Powiatu planuje Tadeusz Pietras i Stanisław Wiśniowskidzięki zmianie uchwały przeznaczyć także 15 000 zł na dokumentację budowy chodnika w Stanisławicach oraz 120 000 na prace remontowe przy drodze Niedary Gawłówek. Ta ostatnia inwestycja ma być realizowana przy współudziale finansowym gminy Drwinia.

W trakcie dyskusji nad proponowaną zmianą budżetu wystąpiła radna Bernadetta Gąsiorek. Zauważyła, że wcześniej Zarząd Powiatu, na jej wniosek, zobowiązał się do wykonania 400 m chodnika w Cikowicach. Tymczasem do realizacji przeznaczono jedynie 200 m. Radna Gąsiorek nie kryła swego rozgoryczenia tą sytuacją i zażenowania wobec wyborców. Wice starosta Tomasz Całka zapewniał, że budowa chodnika w Cikowicach została podzielona na 2 etapy i pozostałe 200 m z 400 obiecywanych zostanie zrealizowane w późniejszym terminie. Nie przekonało to jednak radnej Gąsiorek, która, jako jedyna zagłosowała przeciwko zmianie uchwały budżetowej.

eb