Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-08-20 03:44:14 przez system

Mega-dożynki w Lipnicy

Ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy i okolicznych miejscowości cieszyło się tegoroczne Święto Plonów w Lipnicy Murowanej. Doroczne dziękczynienie rolników za zebrane plony i powodzenie w czasie żniw zgromadziło kilka tysięcy uczestników.

Lipnickie dożynki mają podwójny charakter: religijny, związany z podziękowaniem Bogu za plony oraz ludowy, związany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów.
Tradycyjnie do kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja zespoły obrzędowe przywiozły różnorodne wieńce dożynkowe, wykonane z kłosów, ziarna, owoców i warzyw. Były też wspaniałe, zdobione bochny chleba, które poświęcił w czasie uroczystej Mszy świętej proboszcz parafii ks. Zbigniew Kras.
Po Mszy świętej barwny dożynkowy korowód, prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP z Lipnicy Dolnej, przeszedł na stadion sportowy LZS "Macierz", gdzie oficjalnego otwarcia imprezy dokonał gospodarz gminy i dożynek wójt Tadeusz Klimek. W swoim przemówieniu nawiązał on do wielowiekowej tradycji związanej ze świętem plonów, jakim niewątpliwie są dożynki inaczej zwane świętem dziękczynienia. Wójt Gminy Lipnica Murowana serdecznie, po gospodarsku przywitał wszystkich zebranych, dziękując równocześnie za ogromny trud, jaki był udziałem rolników w trakcie tegorocznych żniw.
- Jest to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych, a także okres wyjątkowy, który pozwala nam na podsumowanie całorocznej pracy rolnika, jego zaangażowania, i trudu, aby cieszyć się plonami. Wiele o trudzi rolnika i jego umiłowaniu do ziemi zostało powiedziane przez Ojca Św. Jana Pawła II, a także Prymasa Tysiąclecia Kard. St. Wyszyński, natomiast lider ruchu ludowego Wincenty Witos również często podkreślał, że rolnik wiele daje a nie wiele otrzymuje w zamian, dlatego w okresie wielkich zmian, jakie zachodzą w Polsce i są wynikiem członkowstwa w Unii Europejskiej należy pamiętać o rolnikach, aby ich sytuacja życiowa ulegała ciągłej poprawie — mówił Wójt.
Gospodarz gminy w swoim wystąpieniu przypomniał również słowa brata Alberta, który mówił, że każdy człowiek powinien być dobry jak chleb, aby każdy mógł podejść do stołu i leżącego na nim bochenka chleba mógł ukroić i aby nikt nie był głodny. - Największym symbolem święta plonów jest bochen chleba, dlatego wspólnota chleba powinna jednoczyć, a nie dzielić. Wspólnota chleba powinna powodować, ze powinnyśmy działać solidarnie i solidarnie być odpowiedzialnymi za rozwój naszej "małej Ojczyzny" — kontynuował Gospodarz Gminy.
Wójt Lipnicy Murowanej całuje dożynkowy bochen Okolicznościowe adresy z okazji dożynek gminnych przesłali Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara i poseł na Sejm RP Wiesław Woda.
Uczestniczącym w ludowym święcie mieszkańców gminy i licznie przybyłym gościom zaprezentowały się zespoły obrzędowe z przygotowanymi przez siebie wieńcami dożynkowymi. Wykonane z dużą starannością i pomysłem dożynkowe wieńce oceniła komisja konkursowa, której przewodniczył Edward Polek oraz jury w skład weszli również: Anna Cempura oraz Tadeusz Goryl.
Organizowany po raz 12 "Konkurs Wieńców Dożynkowych" zakończył się przyznaniem pięciu równorzędnych nagród finansowych w wysokości 400 zł każda. Na decyzję jury zaważył fakt, iż wszystkie grupy dożynkowe wykazały się ogromną inwencją twórczą, pomysłowością i dużym nakładem pracy w wykonanie wieńcy. Zróżnicowanie tych prac nie pozwoliło porównać w jednej kategorii, stąd wyróżniono je na jednakowym poziomie. Uzupełnieniem wieńcy były słowne obrzędy w postaci przyśpiewek i okolicznościowych recytacji - bardzo ciekawych i zróżnicowanych pod względem treści.
W części koncertowej lipnickiego "Święta Plonów" jako pierwszy zaprezentował się młody rajbrocki zespól "Tequila" grający zarówno własne kompozycje, jak i covery znanych polskich zespołów muzycznych.
Największą atrakcją tegorocznych dożynek w Lipnicy Murowanej był jednak koncert zakopiańskiej gwiazdy muzyki biesiadnej — kapeli "Baciary", który zgromadził około 3 tysięcy widzów. Takie utwory jak: "Nie bój sie dziywcyno" czy też "Jak się bawią ludzie" pozwoliły na doskonałą zabawę zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców.
Sprzyjająca pogoda, liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów oraz serdeczna rodzinna atmosfera sprawiły, że dożynkowa zabawa prowadzona przez kapelę "Dziki Band" z Rajbrotu trwała do późnych godzin nocnych.
Serdeczne podziękowania należą się osobom, które aktywnie włączyły się w organizację tegorocznego "Święta Plonów" — w szczególności wójtowi Tadeuszowi Klimkowi, dyrektorowi Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej wraz z pracownikami, ks. dziekanowi i prałatowi Zbigniewowi Krasowi, zespołom obrzędowym, kołom gospodyń wiejskich, Orkiestrze Dętej z Lipnicy Dolnej, jednostkom OSP oraz młodzieży.