Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-12-02 13:19:06 przez eb

Miasto Bochnia na tle innych gmin małopolskich

26 września Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji opublikował ranking gmin małopolskich za rok 2018. W przeciwieństwie do większości tego typu rankingów, nie kieruje się on jedynie dochodami, wydatkami i pozyskanymi środkami zewnętrznymi na 1 mieszkańca, ale uwzględnia też takie tematy jak wyniki nauczania, dostępność przedszkoli, liczbę przedsiębiorstw czy saldo migracyjne (jak duży procent mieszkańców „ucieka” z gminy). Ranking MISTiA odpowiada więc w bardziej wyczerpujący sposób na pytanie: jak się żyje człowiekowi w danej gminie?

W tej konkurencji Miasto Bochnia uzyskało 15 miejsce (na 182 gminy) w Małopolsce, a pierwsze w naszym powiecie. Wspominał o tym burmistrz Stefan Kolawiński podczas swojego sprawozdania na ostatniej sesji Rady Miasta.

Szczególnie warte podkreślenia są bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych (2 miejsce w województwie), ujemne saldo migracyjne (więcej mieszkańców przybywa niż się z niego wyprowadza), odsetek dzieci uczęszczających do przedszkola czy stosunkowo niewielka stopa zadłużenia Bochni (25%, podczas gdy lider tego rankingu, Zakopane ma ten wskaźnik na poziomie 46%).

Jak wypadły inne gminy naszego powiatu w rankingu MISTiA?

Gmina Bochnia – 54 miejsce
Gmina Trzciana – 68 miejsce
Gmina Rzezawa – 77 miejsce
Gmina Drwinia – 87 miejsce
Gmina Nowy Wiśnicz – 94 miejsce
Gmina Żegocina – 123 miejsce
Gmina Lipnica Murowana – 146 miejsce
Gmina Łapanów – 154 miejsce

A miasta sąsiedzkie?

Wieliczka – 10 miejsce
Limanowa – 11 miejsce
Brzesko – 108 miejsce

Pełny ranking MSTiA można znaleźć tutaj: http://mistia.org.pl/ranking-gmin/