Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-02-03 21:52:06 przez Czas2012

Miasto nie zmusza do szczepień

3 petycje w sprawie szczepionek przeciw SARS-COV2

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynęły trzy pisma dotyczące szczepionek przeciwko rozprzestrzeniającej się chorobie zakaźnej SARS-COV-2.

W jednym z pism postulowano o zwiększenie zakresu możliwości miasta w przeprowadzeniu szczepień, w drugim o równość wobec prawa – korzystanie z iniekcji bez względu na status materialny i społeczny z wykluczeniem grup zawodowych najbardziej narażonych na zarażenie. Trzecie pismo zostało nadesłane przez gliwickie stowarzyszenie „ALARM! STOP zabójczemu GMO! STOP niebezpiecznej szczepionce!”, które – jak można się domyślać – stoi w opozycji do dwóch poprzednich petycji.

Wszystkie trzy dokumenty Komisja uznała za bezzasadne oraz skierowała je do instytucji odpowiedzialnych za narodowy program szczepień. Tym samym podkreślano, że nie w gestii miasta leży dysponowanie szczepionkami, a do parlamentu, Ministerstwa Zdrowia oraz podległemu mu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Nasze miasto nikogo nie zmusza, nie różnicuje, nie agituje, nie popiera, nie promuje szczepień. Każdy w sumieniu swoim, swoim ryzykiem będzie podejmował decyzje, czy będzie się szczepił, czy też nie.” – mówił przewodniczący Kazimierz Wróbel.

Rada Miasta na sesji, która odbyła się 28 stycznia jednogłośnie poparła zdanie KSWiP.