Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-04-23 12:29:35 przez system

Miasto ominie wodociągi gminy

Wójt Gminy Bochnia Jerzy Lysy wypowiedział umowę z miastem, dotyczącą korzystania z rurociągów należących do gminy. Sprawa dotyczy magistrali wodociągowej od zbiorników Kolanów do Lasu Kolanowskiego, wybudowanego przez Gminę Bochnia.

30 września ubiegłego roku Jerzy Lysy wypowiedział umowę dzierżawy, nie podając żadnych przyczyn. Pod koniec roku przesłał do Urzędu Miasta nową, opracowaną przez Urząd Gminy umowę. Zawarcie jej wyznaczył na pierwszy dzień 2013 roku. Umowa nie została jednak podpisana przez miasto, gdyż warunki dzierżawy, jak wyjaśniły władze miasta, były skrajnie niekorzystne.

25 marca tego roku wójt gminy poinformował o likwidacji przedmiotowej sieci wodociągowej. Miasto zwróciło się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni o pomoc. Ma zostać rozważona możliwość zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bochni z alternatywnych sieci, z pominięciem magistrali wodociągowej biegnącej od zbiorników „Kolanów” do Lasu Kolanowskiego.