Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-04-03 23:20:56 przez system

Miasto otwartych drzwi - wizja rozwoju Centrum Bochni

”Nowe Miasto Soli – wspólna wizja rozwoju Centrum Bochni - pod takim hasłem w minionym tygodniu odbyły się dwudniowe warsztaty obywatelskie organizowane przez bocheńską Fundację „Salina Nova”. W trakcie warsztatów mieszkańcy Bochni pod okiem ekspertów - urbanistów i architektów krajobrazu z Krakowa i Gliwic - zastanawiali się nad wspólną wizją rozwoju Bochni w latach 2014-2030.

Warsztaty te miały formę gry konsultacyjnej pobudzającej kreatywne myślenie o rozwoju miasta na najbliższe lata. Jest to nowa forma konsultacji społecznych, które odbyły się pod honorowym patronatem burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego. Warsztaty były przeprowadzone przez profesjonalnych trenerów z British Council, a koordynował je prezes Fundacji „Salina Nova” Adam Piskór.

W grze brali uczestnicy (mieszkańcy, przedstawiciele drobnego biznesu, szefowie instytucji kultury i sportu w Bochni – Alicja Imiołek, Robert Hołda oraz znane osobowości naszego miasta m.in. kierowca rajdowy - Grzegorz Bębenek, Dorota Halberda – szefowa Stowarzyszenia „Kotłownia” ) podzieleni na cztery kilkuosobowe grupy oraz obserwatorzy (lokalne elity, w tym grupa radnych miasta m.in. Bogdan Kosturkiewicz, Łucja Satoła-Tokarczyk. Jan Balicki, Zbigniew Wnęk, a także prezes Bocheńskiego Związku Pracodawców – Edward Sitko).

Jako eksperci zaangażowani są dr inż. arch. Stanisław Lessaer z pracowni architektonicznej PA NOVA z Gliwic, dr. inż. Piotr Langer oraz dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel z Towarzystwa Urbanistów Polskich w Krakowie i Politechniki Krakowskiej.

Gra konsultacyjna dotyczyła śródmieścia Bochni, które podzielono na 7 „kwartałów salinarnych” : Rynek, Regis, Sutoris, Gazaris, Floris ,Bochneris i Campi stanowiących Specjalną Strefę Salinarną. Te nazwy związane są z istniejącymi kiedyś szybami kopalnianymi z których do dzisiaj funkcjonują trzy Sutoris i Campi i Trinitatis. Założeniem organizatorów warsztatów jest stworzenie w Śródmieściu „Specjalnej Strefy Salinarnej” – strefy ochrony dziedzictwa oraz inwestycji publicznych i prywatnych w infrastrukturę techniczną (m.in. przekształcony układ komunikacyjny, system parkingów), urbanistyczną (m.in. odnowa kamienic, rewitalizacja Rynku, plant), kulturalną (m.in. nowa biblioteka, Uniwersytet III w. , atelier dla grup kreatywnych), gospodarczą (np. trakt artystyczno-rzemieślniczo- kawiarniany), rekreacyjną ( np. ciągi piesze wyciszone, ścieżki rowerowe).

Wypracowane w trakcie warsztatów pomysły okazały się atrakcyjne, ekscytujące, innowacyjne i futurystyczne, stanowiące nową jakość. Puszczy Niepołomickiej czy na Murowiankę.

Zwycięskim projektem okazał się pomysł Bochnia „Miasto otwartych drzwi” który zaprezentowali Marta Kubala, Rafał Kłosowski, Zdzisław Szklarzewicz oraz ks. Tomasz Garwol z parafii św. Mikołaja. Projekt ten odnosił się m.in. do szansy dla Bochni związanej ze Światowymi Dni Młodzieży 2016r., gdzie przewidziane jest przebywanie około 100 tys. pielgrzymów w Bochni ,Brzesku i Tarnowie. W tym projekcie uwzględniono awangardową rewitalizację Rynku. Zaproponowano także nowoczesne technologie IT – gry turystyczne, mobilne aplikacje do zwiedzania po Bochni. Szczególnie nowatorska jest koncepcja „otwartej bramy” - fontanny w okolicach Rynku. W części „wchodzącej”, woda spływająca do wnętrza to nawiązanie do soli pod ziemią, do korzeni i tradycji, a w części wychodzącej woda spływająca na zewnątrz to patrzenie w przyszłość. Jest to koncepcja niezwykłe atrakcyjna wizualnie jak również głęboko filozoficzna. W kolejnych etapach projektu 2016-2019 – 2020-2030 koncepcja zakłada rewitalizację kolejnych kwartałów salinarnych, kończąc odważnym zagospodarowaniem Campi (m.in. termy salinarne).

W ciągu następnych dwu tygodni powstanie raport końcowy. Jego rekomendacje zostaną przekazane przedstawicielom Urzędu Miasta Bochnia. A najlepsze rozwiązania mają szanse na włączenie ich w proces twórczego rozwoju miasta (Lokalny Plan Rewitalizacji i Plan Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia). Opracowana zostanie też mapa drogowa kolejnych kroków Projektu „Nowe Miasto Soli” na lata 2015- 2018.