Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-17 18:16:08 przez system

Miasto przyznało dotacje dla NGO's

Zakończyły się oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych przez Burmistrza Bochni otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych.

Oferty złożono w następujących dziedzinach:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- ochrona i promocja zdrowia;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Oceny dokonały komisje konkursowe złożone z przedstawicieli zarówno organizacji pozarządowych jak i Urzędu Miasta. Wyniki oceny wraz z proponowanym przez komisje podziałem dotacji zaopiniowane zostały także przez Zespół Doradczo-Inicjatywny ds. Organizacji Pozarządowych. Na podstawie sporządzonych protokołów burmistrz przyznał dotacje celowe na realizację zadań publicznych miasta Bochni w 2014 roku.

Poszczególne kwoty dotacji można odszukać poniżej:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - patrz TUTAJ

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - patrz TUTAJ