Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-05-31 22:30:02 przez Czas2012

Miasto ufunduje replikę sztandaru 2. Pułku Strzelców Podhalańskich

Wydział Promocji miasta Bochnia prosił radnych o wsparcie w sprawie ufundowania i przekazania repliki sztandaru 2. Pułku Strzelców Podhalańskich na rzecz 21. Batalionu Logistycznego. Cel, choć szczytny, nie spotkał się z aprobatą niektórych radnych.

Uchwała jest pokłosiem wniosku, jaki wpłynął do burmistrza miasta Bochnia i przewodniczącego Rady. – mówił Tomasz Ryncarz, naczelnik Wydziału Promocji, na 32. sesji Rady Miasta – Wniosek skierował dowódca 21. Batalionu Logistycznego (…). Wnioskował o ufundowanie repliki sztandaru 2. Pułku Strzelców Podhalańskich, którego 21. Batalion jest spadkobiercą.

Podczas gdy przewodniczący Rady, Bogdan Kosturkiewicz, wyraził opinię, że „nikt nie ma wątpliwości, że działanie jest słuszne, zwłaszcza że współpracujemy z jednostką cały czas”, radny Jerzy Lysy pytał, ile to będzie kosztować.

Według Tomasza Ryncarza orientacyjny koszt, to około 8 tys. złotych – haft ma być ręczny, należy wykonać drzewce i pokrowiec na replikę sztandaru.

Ja jestem przeciwny dawaniu tych pieniędzy z Urzędu Miasta. Jest sto możliwości zbierania tych środków w formie cegiełek od sympatyków Wojska Polskiego. – przekonywał Jerzy Lysy. – Sam osobiście dam cegiełkę.” Dalej mówił o tym, że miasto ma problem z przeznaczeniem paru tysięcy na przejścia dla pieszych, zasłaniając się brakiem pieniędzy, a fundowanie sztandaru byłoby według niego „biurokratyzowaniem spontaniczności”. Dodatkowo „jest to jednostka, która nie mieści się w Bochni; która »od święta« uświetnia nam uroczystości, ale powiedzmy sobie szczerze – to jest ich obywatelski i wojskowy obowiązek”.

Mimo dyskusji uchwała została pozytywnie przyjęta stosunkiem głosów 17 za, 3 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.


Początki 2 Pułku Strzelców Podhalańskich sięgają roku 1918, kiedy to 31 października batalion zapasowy 32 austriackiego pułku obrony krajowej w Bochni, został opanowany przez żołnierzy narodowości polskiej. Służyli oni w formacjach wojskowych Austro-Węgier, stacjonujących na terenie zaboru austriackiego. Dowództwo nad pułkiem objął mjr Jerzy Kazimierz Dobrodzicki, który dzięki dużej przychylności ze strony rodaków, zorganizował dowództwo, batalion zapasowy oraz kompanie strzeleckie.

W listopadzie 1918 r. nadano nazwę nowopowstałej jednostce – 2 Pułk Strzelców Podhalańskich. W 1919 r. ich macierzystym garnizonem stacjonowania stał się Sanok.

Sztandar 2 Pułku posiadał wyhaftowane nazwy i daty najważniejszych bojów stoczonych w latach 1919-1920. W rogach płata znajdują się herby: Małopolski i miast Krosna, Sanoka i Leska. Uroczystego wręczenia sztandaru dokonał generał broni Lucjan Żeligowski w Sanoku 15 lipca 1923 roku. Sztandar ufundowali mieszkańcy Sanoka, Leska, Jasła i Strzyżowa.
(Info: https://21blog.wp.mil.pl/pl/)

DML

Foto: 21 batalion logistyczny