Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-03-13 16:53:39 przez system

Miejskie inwestycje cd

Niedawno informowaliśmy o przygotowaniach do realizacji miejskich inwestycji. Wiosna zbliża się wielkimi krokami i wszystko wskazuje na to, że magistrat jest gotowy, aby pełną parą ruszyć z pracami w terenie, gdy tylko warunki pogodowe na to pozwolą.

W ostatnim czasie zostały podpisane umowy z wykonawcami na realizację następujących prac:
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Trinitatis.
- budowa linii oświetleniowej ul. Rejtana.
- wykonanie oświetlenia ul. Włodka.
- wykonanie oświetlenia ul. Chodenicka.
- remont cząstkowy dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Bochnia (łatanie dziur).

Wyłoniono wykonawców i podpisano z nimi umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: oświetlenia łącznika ul. Górskiej i ul. Sienkiewicza; oświetlenia ulic Krzyżaki i Bujaka; dobudowy oświetlenia ul. Gródek Wójtowski, ul. Proszowskiej-bocznej i ul. Serafińskich, remontu przepompowni wód opadowych na os. Karolina, przebudowy kanalizacji opadowej w ul. Hutnicza-boczna, i ul. Łany oraz odwodnienia budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 wraz z naprawą ciągów pieszych.

Ogłoszono postępowania przetargowe na następujące zadania:
- ul. Urbana – budowa chodnika etap II
- ul. Witosa – budowa chodnika etap II
- budowa kanalizacji opadowej ul. L. Piotrowicza
- budowa sieci wodociągowej ul. Krzyżaki-Przysieki
- Miejskie Przedszkole nr 2 – remont sanitariatów i remont schodów
- wykonanie nawierzchni asfaltowych: ul. Urbana, ul. Trudna, ul. Biała, ul. Konfederatów Barskich, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Parkowa, ul. Brzeźnicka boczna.

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na kolejne inwestycje, a to:
- wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową - ul. Urbana – sięgacze
- budowa chodników przy ulicach: Krzyżaki i Dąbrowskiego
- remont kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 6
- regulacja potoku Chodenickiego i rowu Krzeczowskiego

Trwają postępowania zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę na następujące zadania:
- budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Goczałkowskich-sięgacz
- budowa drogi wraz z kanalizacją opadową ul. Hutnicza-boczna
- wykonanie odwodnienia ul. Bujaka
- budowa sieci wodociągowej ul. Kurów-Grabina

Informacja pochodzi od Anny Kocot-Maciuszek z Urzędu Miejskiego