Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-05-03 12:48:19 przez system

Mieszkańcy Bochni uczcili święto Konstytucji 3 Maja

Tradycyjną mszą św. w Bazylice św. Mikołaja i przemarszem pod pomnik gen. Okulickiego mieszkańcy naszego miasta uczcili 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nowością z kolei był natomiast piknik militarny na rynku.

Bochnianie jak zwykle tłumnie stawili się w bazylice św. Mikołaja, by uczcić twórców Konstytucji 3 Maja oraz oddać hołd gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu, urodzonemu w niedalekim Pierzchowcu, twórcy Legionów Polskich we Włoszech.

Właśnie od złożenia wieńca pod pamiątkową tablicą generała przez władze powiatu i miasta rozpoczęła się uroczystość religijna. W trakcie mszy ks. Rafał Jagoda wygłosił piękne kazanie, w którym wspomniał przywiązanie Polaków do wartości religijnych, z których płyną także umiłowanie ojczyzny, poczucie odpowiedzialności za nią, honor i gotowość poświęceń dla dobra wspólnego. Zderzył to z obecnymi dążeniami do zmarginalizowania roli wiary i Kościoła w życiu współczesnych Polaków, prób podejmowanych na różnych płaszczyznach i w różny sposób, ale z jednym, ciągle tym samym, natężeniem.

Po mszy większość jej uczestników, poprzedzana orkiestrą dętą OSP z Leszczyny i ponad dwudziestoma pocztami sztandarowymi, przeszłą pod pomnik gen. Okulickiego. Pod pomnikiem przemówił najpierw starosta Jacek Pająk, który nawiązując do rocznicy Konstytucji, wspomniał jej przesłanie dla współczesności, wyrażone w obowiązku dbania o pomyślność ojczyzny i jej obywateli. Po nim zabrał głos burmistrz Stefan Kolawiński, który powiedział m.in. „Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3-go Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich. Ten najwyższej rangi pionierski akt prawny połączył chrześcijańskie tradycje Europy i wartości Oświecenia, umożliwił przetrwanie narodu polskiego przez okresy zaborów, niewoli i okupacji. Bądźmy więc dumni z posiadania pierwszej współczesnej ustawy zasadniczej i w naszym życiu społecznym czerpmy z mądrości i siły z niej płynącej”.

Następną częścią uroczystości było składanie wieńców u stóp pomnika, przy którym wartę honorową zaciągnęli żandarmi, policjanci oraz harcerze. Przybyły liczne delegacje instytucji państwowych jak i samorządowych, zakładów pracy, szkół i partii politycznych, reprezentanci parlamentarzystów.

Po zakończeniu części oficjalnej na rynku rozpoczął się koncert wspomnianej orkiestry dętej z Leszczyny, która przedstawiła składankę popularnych standardów muzyki rozrywkowej. Koncertowi towarzyszył piknik militarny, w którym uczestniczyli żołnierze z krakowskiej jednostki Żandarmerii Wojskowej, policjanci z pododdziału prewencji komendy powiatowej w Bochni, członkowie Bocheńskiego Stowarzyszenia Airsoftowego oraz rekonstruktorzy historyczni ze Stowarzyszenia „Najemnicy Bocheńscy”. Była także obecna delegacja klasy o profilu wojskowym, działającej przy Zespole Szkół w Łapanowie.

Wszyscy chętni, a celowała w tym młodzież i dzieci, mogli wziąć do ręki karabinki beryl i pistolety glock, w które uzbrojona jest polska armia, zapoznać się z uzbrojeniem współczesnego żołnierza amerykańskiego i brytyjskiego – to domena airsoftowców, ubrać „żółwia” – specjalny strój ochronny policjantów z oddziałów prewencji, ale tez dotknąć historii – porozmawiać o Armii Krajowej i Żołnierzach Wyklętych, w których wcielają się Najemnicy Bocheńscy.

Każdy uczestnik pikniku mógł też posilić się wyśmienitą grochówką, serwowaną przez szkołę w Dąbrowicy.