Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-10-27 15:22:56 przez system

Mieszkańcy Świniar będą spokojniej spać

Kilka lat starań władz gminy i mieszkańców w sprawie poprawy bezpieczeństwa na wale wiślanym w rejonie Świniar przyniosło wreszcie oczekiwany rezultat. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wyłonił wykonawcę, który obecnie prowadzi intensywne prace przy wale w rejonie Świniar.

Zadanie realizowane jest w ramach „Usuwania szkód powodziowych na prawym wale rzeki Wisła w miejscowości Swiniary”.

W ramach robót przewidziany jest remont istniejącego obwałowania z odtworzeniem trapezowatego kształtu z zalecanymi parametrami nachylenia od strony odwodnej oraz wyrównanie korony z zachowaniem szerokości 3,5 m. W celu zabezpieczenia przesiąków skarpy odwodnej i podłoża wału będzie wykonana przesłona przeciw-filtracyjna w stopie wału. Na tym odcinku przewidziane jest ułożenie bentomaty zakotwiczonej za przesłoną u podnóża wału oraz w koronie wału. Cały odcinek ok. półtora kilometra zostanie utwardzony tłuczniem kamiennym (25cm) na podsypce piaskowej. Po stronie odpowietrznej remontowana jest ławeczka, która zostanie wyłożona płytami żelbetowymi. Remontowane są również istniejące schody skarpowe i przejazd wałowy.

Trwające prace na pewno z ulgą przyjmują mieszkańcy mieszkający w okolicach wału i rzeki Wiały, których domostwa były wielokrotnie zagrożone przy tzw. „wielkiej wodzie”.

Inwestycja ta to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ale również dla nich samych komfort psychiczny, który do niedawna był zakłócony niepewnością o jakość wału.