Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-09-18 11:11:27 przez Czas2012

Mieszkańcy wybrali – jakie projekty BO będą realizowane?

2-15 września 2021 r. zostały przeprowadzone wybory projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia na obecny rok trwały między 2 a 15 września. Mieszkańcy głosowali w sposób tradycyjny w lokalu wyborczym zorganizowanym na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Bochnia lub przez platformę internetową.

Spośród 5 zadań ogólnomiejskich i 27 osiedlowych mieszkańcy wybrali 3 projekty ogólnomiejskie i 17 osiedlowych, które zrealizowane zostaną w 2022 roku. Jakie to zadania? Lista poniżej:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:

Park rekreacyjny – strefa zieleni i zabawy

Sto lat BKS – mecz Wisła Kraków – Bocheński Klub Sportowy – wstęp wolny dla wszystkich

Najlepsze opcje na przyszłość

PROJEKTY OSIEDLOWE:

Osiedle nr 1 – Śródmieście – Campi
Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi

Osiedle nr 2 – Słoneczne
Zieleń izolacyjna i ozdobna na osiedlu Słonecznym

Osiedle nr 3 – Krzęczków – Łychów
Krzęczków – miejsce spotkań juniora i seniora

Osiedle nr 4 – Uzbornia
Położenie nakładki asfaltowej na alejce placu rekreacyjnego przy ul. Widok
Zainstalowanie urządzenia do ćwiczeń typu street workout na placu rekreacyjnym przy ul. Widok nr dz. 6801

Osiedle nr 5 – Niepodległości
Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi

Osiedle nr 6 – Windakiewicza
Zagospodarowanie terenu – skarpa przy wejściu na siłownię zieloną. Uzupełnienie roślin na istniejących skwerach zieleni
Altanka przy placu zabaw – dziecięcym zestawie zabawowym – obok zielonej siłowni

Osiedle nr 7 – Kolanów
Wykończenie poddasza w świetlicy osiedla Kolanów

Osiedle nr 8 – Dołuszyce
Oświetlenie placu zabaw, zakup nowego urządzenia na pl. zabaw, remont schodów na pl. zabaw

Osiedle nr 9 – Chodenice
Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Chodenice poprzez zakup sprzętu ochrony przeciwpowodziowej i medycznej

Osiedle nr 10 – Kurów
Wykonanie tymczasowej nawierzchni bitumicznej w celu podniesienia komfortu przejazdu, bezpieczeństwa na ulicy Korty
Przebudowa pobocza drogowego poprzez utwardzenie dz. 4523/1, 4523/2

Osiedle nr 11 – Św. Jana – Murowianka
Strefa zdrowia i zabawy

Osiedle nr 12 – Smyków
Zielone alejki na błoniach BSAG

Osiedle nr 13 – Karolina – Krzeczowska
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na osiedlu Karolina

Osiedle nr 14 – Proszowskie
Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego na ulicy Na Kąty

W głosowaniu wzięło udział 1 139 osób. Przeważająca liczba głosów została oddana za pośrednictwem systemu elektronicznego. Z tej możliwości skorzystało 1 100 osób. Głosujących tradycyjną metodą było 39.

W wyniku podziału środków na realizację projektów ogólnomiejskich i osiedlowych przeznaczona zostanie kwota 799 979,50 zł.

Info: UM