Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-06-28 19:47:58 przez system

Mieszkania chronione w Bochni?

Członkowie komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów w Urzędzie Miasta dyskutowali na temat tzw. mieszkań chronionych.

Mieszkania chronione są przeznaczone dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, jak niepełnosprawność lub choroba, potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług świadczonych przez placówki całodobowe. Ta forma pomocy społecznej ma na celu przygotować osoby z nich korzystające do samodzielnego życia lub zastąpienie pobytu w placówce całodobowej. Mieszkanie chronione powinno spełniać warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, z integracją ze społecznością lokalną pod opieką specjalistów. Zakres wsparcia oferowanego w ramach mieszkania chronionego określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala w drodze uchwały rada gminy – napisał w piśmie adresowanym do Urzędu Miasta Bochnia prezes Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Norbert Paprota.

Obecnie Gmina Miasto Bochnia nie posiada mieszkań chronionych, ale nie wykluczone, że niebawem je zyska. Według dyrektora MOPS-u taki rodzaj mieszkań jest bardzo potrzebny w naszym mieście. Instytucja ta będzie starać się przejąć lokale znajdujące się w Domu Pomocy Społecznej, które zostaną zwolnione po zakończeniu budowy nowego DPS-u. Czy tak się stanie? Jeśli tak - to kiedy? Tego w tej chwili nie wiadomo, tym bardziej, że budowa nowego DPS-u opóźnia się.

Nie ma mowy, żeby nowy Dom Pomocy Społecznej oddany był do użytku przed końcem przyszłego roku. Obecny budynek, nawet gdyby kiedyś został przekazany na ten cel, to wymaga dużo nakładów – podsumowała radna Anna Suwara.