Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-10 19:37:16 przez system

Milion złotych na budowę targowiska

10 października Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu Gminy Miasta Bochnia pn. „Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Partyzantów w Bochni”.

Celem projektu jest poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze powiatu bocheńskiego poprzez rozwijanie elementów infrastruktury technicznej- targowiska stałego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Inwestycja ta służyć będzie rolnikom i lokalnym producentom sprzedającym swoje produkty w mieście Bochnia.

Planowana jest lokalizacja placu targowego przy ul. Partyzantów w Bochni, na działkach będących własnością miasta. W ramach zadania planuje się m.in. budowę kontenerowego budynku socjalno-biurowego z gabinetem lekarza weterynarii i ogólnodostępnymi pomieszczeniami w.c., budynku badania zwierząt, wiat, parkingu, placu handlowego, zjazdów publicznych, infrastruktury technicznej w tym m.in.: rozbudowę sieci wodociągowej, budowę przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji odwodnienia terenu, instalacji oświetlenia terenu placu targowego wraz z obiektami, dróg wewnętrznych dojść i dojazdów.

Szacowany koszt inwestycji to kwota 2.739.000 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 milion złotych. Źródłem finansowania jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.