Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-08-27 12:18:54 przez system

Milion złotych promesy dla powiatu bocheńskiego ? 840 tys. zł dla miasta

Powiat bocheński otrzymał ponad 1 milion złotych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Obfite opady deszczu w lipcu br. spowodowały poważne straty w infrastrukturze drogowej i mostowej powiatu. Przez lata w wyniku większych opadów deszczu powstawały uszkodzenia w tych samych miejscach.

Komisja, której przewodniczył wicestarosta Tomasz Całka oszacowała straty w powiecie wynikające z lokalnych podtopień na kwotę 5 milionów złotych - mówi starosta bocheński Jacek Pająk. Złożyliśmy wniosek do MSWiA i otrzymaliśmy ponad milion złotych na remont dwóch mostów oraz dwóch najbardziej uszkodzonych dróg - dodaje starosta. Z pozyskanych pieniędzy zostanie wyremontowany drewniany most w Pogwizdowie oraz w Nieprześni. Oba mosty są w bardzo złym stanie, zostało zniszczone m.in. drewniane poszycie mostu, może ono grozić nawet zawaleniem. Prace na obu mostach to koszt około 400 tys. złotych. Lipcowe opady deszczu bardzo mocno naruszyły nawierzchnię drogi Leszczyna-Nowe Rybie w Kamionnej oraz drogi Lipnica Murowana- Żegocina w miejscowości Żegocina. Uszkodzona nawierzchnia drogi, podmyte i zamulone rowy, zniszczone pobocza i zjazdy - takie prace naprawcze trzeba będzie wykonać w Kamionnej. Koszt prac na tej drodze to ponad pół miliona złotych. W Żegocinie osunęła się m.in. skarpa stoku, zniszczona została jezdnia prawie na połowie jej szerokości, a także pobocze. Naprawa tej drogi wyniesie 300 tys. złotych. Wartość wszystkich wymienionych prac na uszkodzonych drogach i mostach to 1 mln 200 tys. złotych. Z tego 1 mln 50 tys. złotych to dotacja ministerialna, pozostałą kwotę czyli 150 tys. zabezpieczy powiat.

Prawie identyczną, pozyskaną kwotą może pochwalić się miasto. Burmistrz Kosturkiewicz odebrał od wojewody Millera promesę na 840 tys. zł, z których (po dodaniu z budżetu miasta prawie 1.3 mln zł) zostaną wykonane drogi, które najbardziej ucierpiały podczas tegorocznych deszczy: Karasia, Serugi, Grabskiego, Kurów-Dubielice, Kurów-Grabina, Kurów-boczna i Bujaka-boczna. Łączna długość wykonywanych odcinków wyniesie aż 4, 85 km!

Nastepną gminą, która otrzymała przydział środków na usuwanie skutków powodzi, jest Lipnica Murowana. Wójt Tadeusz Klimek odebrał od Wojewody Małopolskiego oraz Józefa Warkocza, radcy Ministra SWiA promesę w wysokości 140 tys. zł. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę i naprawę infrastruktury drogowej.
Biorąc pod uwagę skromne środki finansowe, jakimi dysponuje gmina, jest to jedna z szans i możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji, które nie były wykorzystywane w poprzednich latach.