Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-01-06 10:45:18 przez system

Minister na Zarządzie

Omówienie standaryzacji usług świadczonych przez samorząd powiatowy, z akcentem na źródło ich finansowania to kluczowa kwestia poruszona przez Marka Wójcika - wiceministra administracji i cyfryzacji podczas poniedziałkowego (5 stycznia) posiedzenia Zarządu Powiatu Bocheńskiego.

Spotkanie to pozwoliło także na omówienie sytuacji powiatu i jego perspektywicznych możliwości.

W trakcie posiedzenia Marek Wójcik omówił także zagadnienia, związane z ustrojem państwa. Członkowie Zarządu wyrażali swoje opinie w przedmiotowej kwestii.

– Dzisiejsze spotkanie traktuję jako dobrą przesłankę gwarantującą wolę wzajemnego trwałego współdziałania – powiedział po spotkaniu Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński. – Wierzymy, że w konsekwencji tego pierwszego, roboczego spotkania przyjmiemy stały model współpracy, który przełoży się na wypracowanie dobrych rozwiązań wpływających na usprawnienie funkcjonowania zarówno naszego samorządu, jak i szczebla powiatowego w ogóle – dodał starosta.

– Uważam, że rozmowa była bardzo owocna, a przyjęte dzisiaj uzgodnienia będą początkiem nowych działań na rzecz ulepszania realizacji usług świadczonych przez powiat, a także pozwolą na uruchamianie nowych interesujących działań – dodaje Rafał Rudka, członek zarządu powiatu.

Na zakończenie spotkania starosta Węgrzyn w imieniu Zarządu podziękował ministrowi za konstruktywne spotkanie i wyraził nadzieję na dobrą współpracę w przyszłości.

Marek Wójcik w resorcie administracji i cyfryzacji odpowiada za obszar współpracy z samorządem, administrację publiczną oraz legislację. Wcześniej był m.in. doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji, ekspertem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy samorządowej i doradcą ministra zdrowia. Wiceminister ma za sobą również bogatą działalność samorządową. Był m.in. członkiem zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz uczestnikiem prac Trójstronnej Komisji Społeczno-Gospodarczej.