Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-04-14 15:24:35 przez system

Minister spraw wewnętrznych odwiedziła strażaków

Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska w poniedziałek 13 kwietnia złożyła roboczą wizytę bocheńskim strażakom. W czasie spotkania z udziałem wojewody małopolskiego Jerzego Millera, starosty bocheńskiego Ludwika Węgrzyna, komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Mroza oraz komendanta powiatowego bryg. Krzysztofa Kokoszki, minister zapoznała się ze stanem realizacji budowy nowej strażnicy.

Nowe skrzydło, które docelowo będzie siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz tzw. „okrąglak”, w którym funkcjonować będzie stanowisko kierowania, znajdują się stanie surowym zamkniętym. Prowadzone są zaawansowane prace nad instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. Wykonana jest elewacja oraz zamontowane bramy wyjazdowe z garażu głównego. Wartość inwestycji to ponad 12 milionów złotych, z czego prawie 1,4 to wkład samorządu powiatowego oraz gmin.

- Pani minister oraz wojewoda docenili tempo wykonywanych prac, ich jakość oraz zaawansowanie. Przy takich postępach, prace powinny zakończyć się w 2015 roku. Jednak jeszcze długa droga przed nami polegająca na wykończeniu nowego budynku, a na to wiadomo potrzeba dodatkowych środków. Dobra wiadomość jest taka, iż pani minister wyraziła zgodę na kontynuację prac wykończeniowych – wyjaśnia starosta bocheński.

Terenem działania Komendy w Bochni jest obszar powiatu bocheńskiego o powierzchni 650 km2, na którym mieszka ponad 100 tys. mieszkańców. W okolicy zlokalizowanych jest wiele zakładów przemysłowych, a duże zagrożenie komunikacyjne, w tym ze strony transportu materiałów niebezpiecznych, tworzą droga krajowa K4, autostrada A4, jak również szlak kolejowy. Wymienione ciągi komunikacyjne przecinają powiat w kierunku wschód-zachód, co ma związek z dużym nasileniem ruchu.

Modernizacja obiektu zlokalizowanego w tak kluczowym rejonie była konieczna, a zakończenie inwestycji znacząco podniesie bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców powiatu bocheńskiego.