Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-12-13 16:12:25 przez system

Miłosierni z Ekonomika

<html />

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni po raz drugi z rzędu został laureatem nagrody głównej projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Za swoją aktywność i charytatywne działania 20 uczestników projektu wraz z opiekunem wyjechało 13 grudnia na tygodniową wycieczkę do Rzymu.

11 grudnia w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie odbyła się uroczystość podsumowania oraz oficjalnego zakończenia małopolskiego projektu, połączona z wręczeniem dyplomów, statuetek i nagród dla laureatów.

Organizatorami przedsięwzięcia są: samorząd Województwa Małopolskiego, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Projekt jest kontynuacją zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego i rozpoczętego w 2006 roku długofalowego działania wychowawczego w zakresie niesienia różnych form pomocy ludziom potrzebującym, a także koniecznością przeciwdziałania obojętności społecznej.

W tym roku do projektu zgłosiło się w sumie 230 szkół z całego województwa małopolskiego. Wolontariusze z Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni od stycznia do października 2012 roku realizowali projekt „Bo w życiu małe gesty, One najbardziej liczą się”.

Adresatami projektu byli pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Bochni, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. bł. E. Bojanowskiego w Bochni, dzieci z Domu Dziecka, rodzina zastępcza, chorzy w szpitalu, czekający na krew, ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujący pomocy materialnej.

W realizacji projektu uczestniczyli: z klasy II TE a: Łukasz Ból, Agata Cepak, Angelika Dychus, Klaudia Korzeniowska, MacieMałecki j, Patrycja Tabor, Angelika Wełna, Justyna Żołna, z klasy II TE c: Wioletta Kotara, Elżbieta Przybyłko, z klasy III TE a: Joanna Bereta, Anna Buczek, Iwona Górecka, Urszula Helak, Agnieszka Słowiak, Anna Szyjer, Monika Tabor, z klasy III TE c: Karolina Karcz, Monika Kurek i Paulina Lany. Opiekunem projektu była Elżbieta Madej.

Zespół Szkól Nr 3 brał udział w wszystkich dotychczasowych edycjach projektu, uzyskując w II-ej edycji wyróżnienie, w IV-ej edycji tytuł laureata, a w V-ej i VI-ej edycji został laureatem nagrody głównej.