Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-07-16 18:55:23 przez system

Modernizacja drogi Limanowa-Zielona coraz bliżej

8 lipca w Zielonej, na terinie Gminy Drwinia, w obecności zastępcy dyrektora d/s inwestycji ZDW Kraków Roberta Góreckiego została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a burmistrzami i wójtami, repezentującymi partnerskie samorządy: Gminę Drwinia, Miasto Bochnię, Gminę Bochnia, Miasto i Gminę Nowy Wiśnicz, Gminę Żegocina, Gminę Laskowa, Miasto Limanowa, Gminę Limanowa, dotycząca wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja DW 965 Zielona-Limanowa".

Planowany termin realizacji opracowania dla wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi o długości 52,8 km na odcinku Zielona – Bochnia – Limanowa, wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowych to koniec 2015 r. Podczas spotkania obecny był również przedstawiciel firmy Ivia, który zaprezentował zakres opracowania.

Przebudowa drogi ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników poprzez przebudowę skrzyżowań (budowę rond, prawo i lewoskrętów), poprawę nawierzchni drogi, budowę ścieżek rowerowych, chodników, przystanków autobusowych, przejść dla pieszych wraz z oświetleniem ulicznym.