Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-08-01 19:23:42 przez system

Modernizacja drogi powiatowej w Drwini

Do końca roku mieszkańcy Drwini będą się cieszyć zmodernizowaną i bezpieczną drogą powiatową biegnąca przez centrum wsi. Wczoraj władze samorządowe wbijając symboliczną łopatę rozpoczęły inwestycję za blisko 3,8 miliona złotych.

Pierwszą symboliczną łopatę na placu budowy wbili: starosta Adam Korta, przewodnicząca Rady Powiatu Bernadetta Gąsiorek, wicestarosta Ryszard Drożdżak Wicestarosta, członkowie zarządu : Jerzy Błoniarz, Marek Rudnik, Rafał Rudka, radny Ludwik Węgrzyn, dyrektor PZD Tadeusz Białka, wicewójt gminy Drwinia Mateusz Kracik oraz wykonawca Oskar Niezabitowski.

W ramach inwestycji powstanie prawie 700 m nowych chodników, przebudowana zostanie również droga na tej samej długości oraz utwardzą pobocza. Drogowcy przebudują również 3 skrzyżowania drogi powiatowej z drogami gminnymi jak również przebudują sieć elektroenergetyczną, telekomunikacyjną i powstanie kanalizacja deszczowa.

Realizacja inwestycji jest kontynuacją rozpoczętej w 2013 roku modernizacji. Droga ta była już mocno wyeksploatowana, dlatego też konieczny jest kompleksowy remont. Zerwana zostanie podbudowa i stara nawierzchnia i w konsekwencji powstanie nowy bezpieczny odcinek drogi – wyjaśnia starosta Korta.

Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Powiat Bocheński dofinansowaniu z funduszu dróg samorządowych w wysokości 1,8 miliona złotych. Inwestycja zakończy się w listopadzie.