Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-15 22:45:36 przez system

Młodzi z terenów wiejskich mogą zdobyć nowy zawód

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ma około 65 wolnych miejsc w realizowanym projekcie „Pomysł na siebie”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Projekt ten adresowany jest do młodych osób w wieku 16-17 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich i zainteresowanych ukończeniem kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu powinny skorzystać przede wszystkim młodzi ludzie wywodzący się z drobnych, nietowarowych gospodarstw rolnych o niskich dochodach. Możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodzie związanym z rolnictwem z jednej strony otworzy dla nich perspektywę kontynuowania pracy w rodzinnym, specjalistycznym gospodarstwie i podjęcia efektywnych działań mających na celu jego unowocześnienie i rozwój, z drugiej przeciwdziałać będzie niekorzystnemu zjawisku ukrytego bezrobocia na wsi.

W ramach projektu – oprócz kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które stanowić będą kluczową formę wsparcia, młodzież weźmie udział w kursie przedsiębiorczości, kursie językowym, komputerowym, zajęciach z doradcą zawodowym. Uczestnikom projektu w dniach zajęć dydaktycznych przysługiwać będzie bezpłatne wyżywienie, a także dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

Chętni z powiatu bocheńskiego mogą zgłosić się do Hufca Pracy w Bochni, ul. Wojska Polskiego 1, 32-700 Bochnia, tel. 14-611-20-68, e-mail: hp6-25@ohp.pl