Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-10-07 03:27:43 przez system

Młodzi (za)radni

Młodzież w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie wybiera swych przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Powiatu w jednym z pośród ośmiu okręgów wyborczych na terenie bocheńszczyzny. Na karcie wyborczej znajdują się nazwiska 36 kandydatów, wśród nich uczniowie wskażą nazwiska trzech kolegów, którzy otrzymają mandaty radnych.

Nad demokratycznym przebiegiem glosowania , przeprowadzanego zgodnie z zasadami ordynacji wyborczej czuwa mgr Zbigniew Szewczyk.
Do kompetencji młodych radnych będzie należało m.in. działanie na rzecz ochrony praw ucznia, promocja kultury (tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej) inicjowanie akcji promujących zdrowy styl życia, troska o czystość środowiska naturalnego, organizowanie akcji charytatywnych i przede wszystkim integracja środowisk młodzieżowych.
Urna była pełna! Cieszy to, że rośnie aktywność młodych ludzi i ich zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej. Młodzież doskonale zdaje sobie sprawę z tego , że ich głos zostaje zauważony i jest tym, z którym liczą się dorośli przedstawiciele samorządów lokalnych. Inicjatywy wypływające ze strony środowisk młodych ludzi są cenione, ponieważ są wyrazem ich autentycznych potrzeb, pomysłów dotyczących sposobów spędzania wolnego czasu, ochrony środowiska ,a także ,co niezwykle ważne dla absolwentów techników i liceów , stanowią realna propozycję tworzenia nowych miejsc pracy. Młodzież szansę na swój rozwój, zawodową realizację widzi właśnie na terenie ziemi bocheńskiej. Zadaniem dorosłych jest stworzenie takich warunków,by marzenia młodych stały się rzeczywistością.

Na podstawie wyników głosowania, Komisja Wyborcza stwierdza, że do Młodzieżowej Rady Powiatu Bocheńskiego zostali wybrani następujący uczniowie:
Janus Krzysztof - 96
Kądziołka Paulina - 79
Kądziela Tomasz - 66