Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-05-25 14:51:34 przez system

Młodzież uczy się pierwszej pomocy przedmedycznej

W szkołach średnich trwają szkolenia z pierwszej pomocy realizowane w ramach projektu „Uczmy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”. W chwili obecnej przeszkolono już uczniów klas drugich w czterech placówkach.

Celem projektu jest nabycie przez młodych ludzi zarówno wiedzy jak i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Kurs obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie. W trakcie warsztatów młodzież zapoznaje się m.in. z czynnościami, jakie należy podjąć i w jakiej kolejności podczas akcji ratunkowej, odbywają się także ćwiczenia na fantomie. Zajęcia te pokazują, że udzielanie pierwszej pomocy nie jest trudne, a można komuś uratować życie.

„Uczmy się ratować życie-pierwsza pomoc przedmedyczna” to program polityki zdrowotnej o charakterze edukacyjnym z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bocheńskiego Program skierowany jest do młodzieży klas drugich, grupy wiekowej 17-18 rok życia. Łączna prognozowana liczba uczniów objęta programem na lata 2016-2018 ok. 2 940 uczniów.