Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-05-13 09:39:05 przez system

Moja Mała Ojczyzna

Tegoroczny wojewódzki finał Programu Wychowania Patriotycznego i Społecznego odbędzie się 19 maja o godz. 9.00 w ZS im Jana Pawła II w Łapanowie. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie w ramach Projektu ?Ruch Rzeźbi Umysł Serce i Ciało?.

Od 2005 roku w trzech edycjach obejmujących wszystkie województwa wzięło udział 1585 szkół i 12.998 uczniów. Młodzież łapanowskiej szkoły wzięła udział w tegorocznej edycji programu, którego tematem jest zbrodnia katyńska i zakwalifikowała się etapu wojewódzkiego. Stowarzyszenie Parafiada, które jest organizatorem programu wyróżniło placówkę, powierzając jej organizację Małopolskiego Finału w Łapanowie. Głównym celem tegorocznego programu było pogłębienie wiedzy na temat zbrodni w Katyniu, powiązanie historii Polski z historią własnego regionu, ze swoją "małą ojczyzną". Niezwykle ważnym celem było kształtowanie wśród uczestników programu postaw patriotycznych i obywatelskich, przywiązanie i miłość do Ojczyzny, wzbudzanie szacunku i dumy z tradycji własnego narodu i dziejów historii Polski, przeplatanej patriotyzmem lokalnych bohaterów.
Małopolski Finał w Łapanowie odbędzie się z udziałem władz samorządowych, edukacyjnych, rodziny zamordowanego w Katyniu księdza Jana Leona Źiółkowskiego i lokalnej społeczności.

Honorowy patronat nad uroczystością objęli:Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Pan Roman Ciepiela
Małopolski Kurator Oświaty - Pan Artur Dzigański
Starosta Bocheński - Pan Jacek Pająk
Proboszcz Parafii św. Bartłomieja w Łapanowie - ks. Tadeusz Jarzębak

Program uroczystości

Rozpoczęcie: godz. 9.00

Część oficjalna
1.Przywitanie Gości przez Dyrektora szkoły mgr Jana Wójcika.
2.Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia "Parafiada".
3.Przemarsz na plac przed Kościół Parafialny w Łapanowie
-posadzenie wiązu
-poświęcenie tablicy pamięci księdza mjr Jana Leona Ziółkowskiego i innych polskich kapelanów zamordowanych na Wschodzie
4.Prelekcja Pani Barbary Tarkowskiej, autorki biografii i licznych książek o księdzu Janie Leonie Ziółkowskim.
5.Wystąpienia zaproszonych gości.
6.Rozdanie nagród i dyplomów.

Część artystyczna
7.Występ orkiestry dętej z Sobolowa.