Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-09-29 00:16:44 przez Czas2012

Most na Uzbornię 20 listopada

U podnóża Uzborni, od strony ulicy Parkowej, powstaje nowy most nad potokiem Babica. Stary most był w bardzo złym stanie technicznym co mogło stanowić, przy dalszym jego użytkowaniu, poważne zagrożenie dla mieszkańców chcących wybrać się na spacer po lasku Uzbornia.

Urząd Miasta, po wykonaniu szczegółowej dokumentacji technicznej i inwestorskiej, rozpisał przetarg na wykonanie tego zadania. Podczas przetargu przeprowadzonego 06.04.2022 za najkorzystniejszą uznano ofertę nr. 2 przedstawioną przez KONSORCJUM BIRKOWSCY P-BUD Przemysław Birkowski Zawada 86, 32-700 Bochnia, R-BUD Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa Ryszard Birkowski Zawada 86, 32-700 Bochnia, opiewającą na kwotę 2 788 451,64 zł.

W przetargu brało udział 6 firm. Jak czytamy w BIP: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała najwyższą liczbę 100,00 punktów, która jest sumą punktów uzyskanych w kryterium cena 60,00 punktów oraz w kryterium gwarancja 40,00 punktów.

Umowę na wykonanie ww. zadania podpisano w dniu 12.04.2022. Termin wykonania mostu ustalono na 20.11.2022r. Na podstawie wyboru oferty, w drodze zapytania ofertowego, oraz umowy z inwestorem, nadzór inwestorski w zakresie kompleksowego nadzoru nad inwestycją prowadzi firma Bud – Expert Wojciech Migdał z Sufczyna. Wynagrodzenie za to zadanie ustalono na kwotę 11 000 złotych. Kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy jest mgr inż. Bohdan Barylak z Bochni.

Jak podaje Naczelnik Wydziału Inwestycji UM pan Rafał Nosek - prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W tej chwili, wykonano większość prac mostowych, trwają prace wykończeniowe, umocniono skarpy na wlocie i wylocie tego obiektu, wykonywany jest montaż alejek. Alejka schodząca ze zbocza Uzborni w kierunku ul. św. Marka, w części jest drewniana, modrzewiowa, a w części kamienna, tłuczniowa. Po zejściu ze zbocza idzie dalej wzdłuż biegu potoku aż do ulicy św. Marka. Natomiast alejka idąca w górę rzeczki w prawo, tam mamy zaplanowane wykonanie alejki w kostce brukowej, dochodzącej do starego amfiteatru. Na chwilę obecną, nie jest zagrożony termin wykonania zadania.

W rozmowie z wykonawcami dowiadujemy się, że most posadowiony jest na palach wbitych w podłoże na głębokość około 12 m, co gwarantuje jego stabilność.

Stale pracuje tutaj około 10 osób, a firmy wchodzące w skład konsorcjum, zatrudniają około 30 pracowników na różnych odcinkach prac. Pracujemy głównie na drogach powiatowych. Dla przykładu, wykonaliśmy ostatnio końcowy odcinek KN-2 przy Osiedlu Niepodległości. Staramy się tak dobierać zlecenia, aby móc codziennie wracać z pracownikami z powrotem do domów – mówi szef robót.

Bezpośrednim wykonawcą ważnej części zadania, czyli budowy samego mostu, jest podwykonawca, firma BUDMOST Rafał Jędrzejek z Laskowej.

Krzysztof Stompór