Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-08-30 15:33:24 przez system

Most w Kamionnej najpopularniejszą inwestycją

Most w Kamionnej został zwycięzcą w internetowym głosowaniu na najbardziej popularne modernizacje w Polsce w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku w kategorii „Drogi i obiekty mostowe”. Ponadto inwestycja otrzymała wyróżnienie Kapituły Konkursu w tej samej kategorii. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

W internetowym głosowaniu Internauci oddali na most w Kamionnej ponad 4 tysiące głosów. W swojej kategorii powiatowa inwestycja rywalizowała z jedenastoma innymi inwestycjami drogowymi i obiektami mostowymi.

W wyniku modernizacji drogi powiatowej osiągnięto wysokie efekty ekologiczne oraz zwiększono komfort jazdy jednocześnie zachowując walory krajobrazu. Złagodzenie profili drogi uzyskano dzięki wykorzystaniu czterech filarów żelbetonowych z lat 70. Umocnienie skarp dojazdowych gabionami, nadaje obiektowi lekką formę i scala z malowniczym krajobrazem.

  • W 2010 roku Powiat Bocheński otrzymał ponad 2 mln 700 tys. złotych dofinansowania w ramach podziału środków na usuwanie skutków powodzi. Dzięki otrzymanej promesie powstał nowy pięcioprzęsłowy most liczący 135 metrów wraz z dojazdami. Całość inwestycji to kwota 3,5 miliona złotych. Most ten łączy dwa powiaty bocheński i limanowski – przypomina Jacek Pająk, starosta bocheński.

Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja roku” odbywa się od szesnastu lat. Organizatorzy podkreślają, że ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji. Most w Kamionnej został zakwalifikowany do II etapu konkursu jako jeden ze 109 obiektów, wytypowanych spośród ok. 900 obiektów zgłoszonych z całej Polski.