Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-03-23 13:55:40 przez system

Most w Kamionnej zgłoszony do plebiscytu

<html />

Most w Kamionnej na tzw. „Czarnych Błotach” został zgłoszony do Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku”. W tegorocznej XVI edycji ustanowiono specjalną nagrodę dla najlepszej modernizacji w 2011 roku, która zostanie wybrana w powszechnym głosowaniu. Wystarczy kliknąć na baner Oddaj swój głos w "Plebiscycie MR2011" znajdujący się na stronie www.modernizacja-roku.pl/plebiscyt.

Znajduje się tam fotograficzna dokumentacja zgłoszonych obiektów, można wybrać ten najlepszy i kliknąć, stając się w ten sposób jurorem w konkursie.

Nagrodę otrzyma nie tylko zwycięski obiekt. Organizatorzy przewidzieli cenne nagrody dla wszystkich uczestników "Plebiscytu MR2011". Dodatkowo wśród głosujących rozlosowane zostaną zaproszenia na uroczystą galę na Zamku Królewskim w Warszawie połączoną z rozdaniem nagród w Konkursie "Modernizacja Roku 2011".

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2011, wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji.
Konkurs promuje: funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowej techniki, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie nowych wysokiej jakości materiałów, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronę dóbr kultury współczesnej.

W konkursie wyróżnia się podstawowe kategorie budownictwa:
1. obiekty mieszkalnictwa,
2. obiekty hotelarsko-turystyczne,
3. obiekty przemysłowe i inżynieryjne,
4. obiekty użyteczności publicznej,
5. obiekty szkolnictwa,
6. obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
7. obiekty ochrony środowiska,
8. obiekty zabytkowe
9 .elewacje i termorenowacje,
10. najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz,
11. rewitalizacja obszarów I zespołów urbanistycznych
12. modernizacje dróg i obiektów mostowych
13. obiekty sakralne
14. tereny zielone
Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbywa się od lat na Zamku Królewskim w Warszawie.

  • Historia mostu sięga 1971 roku, gdzie wykonano jedynie konstrukcję główną z filarów. W 2010 roku powiat bocheński otrzymał ponad 2 mln 700 tys. złotych dofinansowania w ramach podziału środków na usuwanie skutków powodzi. Dzięki otrzymanej promesie powstał nowy pięcioprzęsłowy most, liczący 135 metrów wraz z dojazdami. Całość inwestycji to kwota 3,5 miliona złotych. Most ten łączy dwa powiaty bocheński i limanowski - mówi starosta bocheński Jacek Pająk.