Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-21 11:44:51 przez system

Most w Rajbrocie gotowy

Zakończyła się budowa mostu w Rajbrocie, na którego środki Powiat Bocheński pozyskał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

- W ramach inwestycji przebudowaliśmy istniejący układ komunikacyjny co wpłynie z pewnością na poprawę bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego. Teraz drewniany mostek zastąpiła nowa stalowo-betonowa konstrukcja - wyjaśnia Ludwik Węgrzyn

Stary drewniany mostek zastąpił nowy obiekt inżynierski - most o obciążeniu użytkowym klasy B, o parametrach szerokości 9,8 m i długości 22,69 m. Przebudowano drogę powiatową wraz z dojazdami i zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu. Powstał również chodnik po prawej stronie, kanalizacja deszczowa wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Uszwica. Inwestycja obejmowała także przebudowę skarp koryta rzeki Uszwica wraz z umocnieniem oraz przebudową przydrożnych rowów .

Całość prac pochłonęła prawie 900 tysięcy złotych z czego 650 tysięcy to dofinansowanie a pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu bocheńskiego.