Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-07 15:07:54 przez system

Można dostać 22 tys. zł na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni ogłasza dodatkową III turę naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu "Moja mała firma" realizowanego przez Powiat Bocheński - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni.

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w dniach od 7 do 10 lutego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, ul. Wojska Polskiego 3, I piętro, pokój nr 13 w godzinach: poniedziałek 8.00 - 16.00, piątek 7.00 - 15.00.

W ramach projektu przewiduje się:
- wsparcie szkoleniowo doradcze realizowane w ramach usługi szkoleniowej
- środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22 000 zł.
Liczba dostępnych miejsc w ramach projektu na dzień 6 lutego wynosi - 4.

Formularze rekrutacyjne winny być złożone w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji/zameldowania, z dopiskiem Formularz rekrutacyjny do projektu "Moja mała firma".

Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników, który zawiera opis rekrutacji, kryteria oceny formularzy i warunki uczestnictwa. Formularze rekrutacyjne złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.