Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-07-19 08:08:19 przez Czas2012

MPWiK: Inwestycja zredukuje uciążliwe zapachy – będzie czyściej

Od ponad miesiąca w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bochni funkcjonuje jeszcze bardziej nowoczesny system oczyszczania ścieków. Po 4 latach prac znacznie zredukowano ilość osadów ściekowych, otwarte komory fermentacji zostały zastąpione zamkniętymi dzięki czemu możliwa jest produkcja biogazu, wymieniono także armaturę sieciową.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie masy powstałych odpadów ściekowych przy wykorzystaniu energii odnawialnej, poprawiły się parametry pracy oczyszczalni, modernizacja pozwoliła wyeliminować problemy zgłaszane przez okolicznych mieszkańców dotyczące uciążliwości zapachowej obiektu oczyszczalni. A realizacja drugiego zadania zniwelowała straty wody, podnosząc efektywność zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. Przedsięwzięcie stanowi wkład w zagwarantowanie możliwości zaspokojenia przyszłych pokoleń w zakresie czystej wody i sanitarnego stanu środowiska zarówno na terenie aglomeracji „Bochnia miasto” jak i całego regionu – podaje bocheński MPWiK.

Co dokładnie zrobiono?
Cały projekt został podzielony na dwa zadania budowlane oraz na zadanie polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu.
Zadanie 1 polegało na rozbudowie i przebudowie ciągu technologicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych na oczyszczalni poprzez zapewnienie procesów: zagęszczania; fermentacji z odzyskiem biogazu; odwadniania oraz suszenia z wykorzystaniem energii słonecznej.
Ilość osadów ściekowych powstających na terenie oczyszczalni została zredukowana do 1,76 tys. ton/rok, a Istniejące otwarte komory fermentacji zostały zastąpione wydzielonymi (zamkniętymi). Dzięki temu w procesie fermentacji mezofilowej osadów, tłuszczów i odpadów zielonych, wytwarzany jest biogaz, który wykorzystuje się do zasilania agregatu kogeneracyjnego oraz awaryjnie do zasilania kotłów gazowych w celu częściowego pokrycia zapotrzebowania na moc cieplną do celów grzewczych i technologicznych. Wyeliminowane zostały także odory, jakie powstały w otwartych komorach.

Dezodoryzacja oraz hermetyzacja obiektów uciążliwych zapachowo polegała na tym, że powietrze z takich przestrzeni zostało odciągnięte i przez system sieci przewodów podziemnych i naziemnych doprowadzane do biofiltrów.

W ramach Zadania 2 wymieniono elementy armatury sieciowej, regulacyjnej oraz redukcyjnej gwarantującej płynne zarządzanie przepływami i ciśnieniami w sieci.

Uruchomiono system telemetrii odpowiedzialny za zdalną wymianę danych pomiędzy systemem centralnym, a wodomierzami oraz hydroforniami i przepompowniami ścieków.

Wdrożono Zintegrowany Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. modułów systemu informacji przestrzennej GIS, modelów hydraulicznych oraz systemu sterowania i wizualizacji SCADA.

Wdrożono również strefowanie czyli podział sieci wodociągowej wg. kryteriów: lokalizacja punktów w granicach aglomeracji miasta Bochni, pomiar ciśnienia, pomiar przepływu z jednoczesnym dążeniem do obniżenia strat faktycznych wody z wykorzystaniem nowoczesnych systemów automatycznego przekazywania danych z końcowych i pośrednich punktów pomiarowych zlokalizowanych w granicach aglomeracji.

Realizacja inwestycji trwała 4 lata, a jej nazwa to: „Rozbudowa i modernizacja ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem systemu zarządzania majątkiem sieciowym”. Koszt jej realizacji wyniósł 77 414 559,01 zł, w tym dofinansowanie sięgnęło 39 904 280,63 zł.

Info/foto: MPWiK