Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-05-11 18:04:07 przez system

Msza św. dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II

Arcybiskup Henryk Nowacki - nuncjusz apostolski w krajach skandynawskich - był głównym celebransem mszy św., odprawionej 11 maja na Placu Sanktuaryjnym przed Bazyliką św. Mikołaja w Bochni jako wotum za wyniesienie na ołtarze papieża-Polaka.

Mszę wraz z nim odprawili bocheńscy prałaci – proboszczowie wszystkich parafii w mieście oraz kilku innych księży z terenu dekanatu. W homilii abp Nowacki podkreślał bezgraniczne oddanie się Jana Pawła II idei budowy Królestwa Bożego na ziemi, przez co rozumiał także walkę o sprawiedliwość społeczną, zwalczanie ucisku, niesprawiedliwej dystrybucji dóbr materialnych. W opinii arcybiskupa (który, pracując w watykańskim sekretariacie stanu przez kilkanaście lat, stanowił ścisłe otoczenie polskiego papieża) Jan Paweł II już za życia miał opinię osoby świętej.

W wygłoszonej homilii nie brakło też wątków bocheńskich – abp Nowacki zaznaczył, że Jan Paweł II wielokrotnie wracał we wspomnieniach do czasów gdy jako wikary, a później biskup krakowski, często przejeżdżał przez nasze miasto i nigdy się nie zdarzyło, by nie wstąpił do bocheńskiej fary. Arcybiskup przypomniał też, że to właśnie Janowi Pawłowi II Bochnia zawdzięcza, że w 1998 r. Kościół św. Mikołaja podniesiono do godności bazyliki mniejszej.

We mszy uczestniczyli włodarze Bochni w osobach burmistrza Stefana Kolawińskiego i przewodniczącego Rady Miasta Kazimierza Ścisły, był też obecny wójt Łapanowa Jan Kulig. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniły połączone siły dwóch orkiestr dętych – z Okulic i Sobolowa, które po zakończeniu mszy dały koncert dla uczestników nabożeństwa.

Widoczne były też poczty sztandarowe bocheńskich szkół oraz przedstawicieli „Solidarności”.